W Dzień Przedsiębiorczości będą obradować o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Opublikowane 19 czerwca 2023
W Dzień Przedsiębiorczości będą obradować o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy
21 czerwca w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbędzie wyjątkowe spotkanie międzyśrodowiskowe „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Polska nadal pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób niepełnosprawnych plasuje się w czołówce w Europie, a wskaźnik zatrudnienia OzN wynosi tylko ok. 16%[1] i nie zmienia się znacząco od lat. Dlatego nadrzędnym celem obrad, w którym udział wezmą przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz środowiska przedsiębiorców jest pokazanie aktualnych możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych.
Będzie to także okazja do wypracowania formuły stałej współpracy środowiska osób niepełnosprawnych z organizacjami pracodawców oraz podpisania porozumienia pozwalającego na skuteczne, wspólnie prowadzone działania edukacyjne, szkoleniowe oraz informacyjne, sprzyjające tworzeniu nowych stanowisk pracy i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych w Polsce.

- Dyskusja o zatrudnianiu OzN nie może się odbyć bez udziału samych przedsiębiorców. Dlatego wspólnie chcemy zmapować najważniejsze potrzeby i tworzyć dogodne warunki pracy dla OzN. My znamy ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, walczymy z barierami i wiemy, jak wspierać OzN w odnalezieniu się na rynku pracy i w codzienności. Przedsiębiorcy mają tymczasem przestrzeń, aby zaufać i dać szansę na rozwój OzN poprzez staże i zatrudnienia. To bardzo ważna współpraca i szansa dla każdej ze stron, dlatego szczególnie dziś warto mówić o tej dyskryminacji OzN.- podkreśla Stanisław Schubert, Prezes KSON.
 
Wydarzenie obywa się pod patronatem honorowym: Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Partnerami spotkania są: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawska Izba Gospodarczą, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Patroni medialni wydarzenia: Magazyn Integracja, Niepelnosprawni.pl, Razem z Tobą, Co w Zdrowiu, Medicalpress, Medkurier.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt:
Patrycja Jakubowska
Biuro Organizacyjne Wydarzenia
tel. 502 571 169

O KSON
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) - inicjator spotkania to parasolowa organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Misją Sejmiku jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie jak i intelektualnie, ochrona prawa do równości szans, rehabilitacja oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i instytucjonalnymi. Więcej informacji na: https://www.kson.pl/
 
 
[1] NIK o aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 2022 https://www.nik.gov.pl/plik/id,25417,vp,28178.pdf
źrodło: KSON