Stabilne zatrudnienie – to szansa na samodzielność finansową, samorealizację i integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami. To się opłaca!

Opublikowane 05 października 2023
Stabilne zatrudnienie – to szansa na samodzielność finansową, samorealizację i integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami. To się opłaca!
Aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) pełni wiele ważnych funkcji i ma głębokie znaczenie zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa jako całości. Integracja OzN w życiu zawodowym przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie różnorodności w miejscu pracy, promowanie kultury inkluzji oraz wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich obywateli. O tym jak w praktyce zapewnić równe szanse na rynku pracy osobom z niepełnosprawnościami rozmawiamy z Iwoną Pikosz-Nuñez, Dyrektor Zarządzającą Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i CSI Projekty.
Redakcja: Iwono, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych już od ponad 20 lat wspiera OzN, szczególnie w obszarach aktywizacji społecznej i zawodowej, co dokładnie robicie?

Iwona Pikosz-Nuñez: To prawda, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych powstał w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwalnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Misją Sejmiku jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, ale także ochrona prawa do równości szans, rehabilitacja oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i instytucjonalnymi. Od kilku lat nasze działania nakierowane są na wsparcie aktywizacji zawodowej OzN poprzez realizację licznych projektów prozatrudnieniowych.

Aktualnie realizujemy 6 projektów, których głównym celem jest zwiększenie szans na wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Cele te osiągamy dzięki zorganizowaniu i prowadzeniu zintegrowanych działań oraz poprzez zastosowanie efektywnych instrumentów wspierających zatrudnienie, tj. opracowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, doradztwo i poradnictwo zawodowe, prowadzenie specjalistycznego wsparcia trenera pracy i pośrednika pracy w celu przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu, organizację staży zawodowych, a także  organizację szkoleń i warsztatów.  Ponadto projekty zakładają także działania mające na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, podniesienie świadomości pracodawców dotyczącej korzyści z zatrudnienia OzN oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

KSON od kilku lat prowadzi również Międzyregionalne Centrum Informacji i Wparcia Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu OzN mogą uzyskać wsparcie z zakresu szeroko rozumianego poradnictwa. Stowarzyszenie KSON realizuje również projekty inwestycyjne.

Aktualnie przy współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, Lasami Państwowymi oraz Karkonoska Lokalną Organizacją Turystyczną realizujemy projekt pod nazwą “ONi na szlaku – Karkonosze dostępne dla wszystkich. Właśnie rozpoczęliśmy procedurę wyboru wykonawców drogi do Wodospadu Kamieńczyka. Celem wszelkich działań KSONu jest poprawa nie tylko sytuacji zawodowej uczestników, ale również poprawa ogólnej jakości życia OzN.

Redakcja: To pokazuje bardzo holistyczne podejście i wyjście naprzeciw różnorodnym potrzebom OzN. Wszyscy się zgadzamy, ze praca zawodowa jest bardzo istotnym elementem życia każdego z nas. Podczas poprzednich spotkań mówiliśmy o tym, że problemem jest nie tylko samo znalezienie zatrudnienia przez OzN, ale też jego utrzymanie i stałość. Jak można to zmienić?

Iwona Pikosz-Nuñez: To prawda. Dlatego aktualnie prowadzimy dwa projekty w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie” – projekt „Adept+” oraz „Praktykant+”. Ich założeniem jest doprowadzenie do wzrostu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez kompleksowe wsparcie specjalistów oraz realizację staży zawodowych w administracji publicznej.

Projekty skierowane są do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, będących w wieku aktywności zawodowej (tzn. osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.Projekt „Adept+” realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. W ramach projektu wsparciem objętych zostaną 134 osoby z niepełnosprawnościami. Działania w ramach projektu „Praktykant+” prowadzone są w województwach takich jak kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, a w projekcie docelowo weźmie udział 129 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach tych projektów realizować będziemy staże zawodowe m.in. w: Głównym Urzędzie Statystycznym, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Redakcja: Jak zatem można dołączyć do projektu?

Iwona Pikosz-Nuñez: Każdy projekt, który realizujemy posiada dedykowaną stronę internetową, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje o projekcie, a także komplet dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku projektów „Adept+” oraz „Praktykant+” adres strony internetowej to stabilnezatrudnienie.kson.pl. Na stronie internetowej znajduje się również formularz kontaktowy, poprzez który osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłosić swoją kandydaturę.

Po otrzymaniu zgłoszenia, nasi pracownicy skontaktują się bezpośrednio z kandydatem w celu przekazania dalszych informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego, m.in. wesprą w prawidłowym uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, których złożenie jest niezbędnym etapem procesu przystępowania do projektu.

Innym źródłem informacji o projekcie są nasze materiały promocyjne (ulotki, plakaty) oraz social media naszego stowarzyszenia. Aktualnie prowadzimy intensywną rekrutację do projektów „Adept+” oraz „Praktykant+”, więc zachęcamy wszystkie chętne osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie o kontakt za pomocą naszej strony internetowej lub bezpośrednio pod numerami telefonu +48 605 055 239 oraz +48 605 055 980.

Redakcja: Dlaczego warto dołączyć do projektu?

Iwona Pikosz-Nuñez: Każdy uczestnik projektu otrzymuje kompleksowe wsparcie, które pozwoli uzupełnić i udoskonalić posiadane przez niego kwalifikacje i kompetencje. Uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia, dzięki którym są w stanie wykorzystać swój potencjał i umiejętności tak, aby poprawić swoją pozycję oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Uczestnicy projektów zostali objęci wieloma formami wsparcia. Należą do nich: doradztwo w zakresie ustalenia indywidualnego planu drogi zawodowej oraz indywidualnego planu stażu, kompleksowe doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualne szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych.

Najważniejszą formą wsparcia w projekcie „Adept+” oraz „Praktykant+” jest realizacja staży zawodowych w administracji publicznej, które pozwolą zdobyć cenne doświadczenie w pracy zawodowej.  Ponadto stażyści podczas ich realizacji mogą skorzystać z pomocy trenera pracy lub asystenta funkcjonalnego w celu wsparcia ich w nowej sytuacji zawodowej. Realizacja staży zawodowych ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które docelowo zwiększą szansę uczestników na zalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Poprzez wyposażenie beneficjentów w określone umiejętności, kompetencje i zasoby trwałe, wyrówna się ich pozycję w stosunku do innych grup społecznych, co w późniejszym etapie wzmocni ich niezależność od środowiska instytucjonalnego i pomocowego. Aktywny udział w realizowanych formach wsparcia i zadaniach projektowych w znaczący sposób przyczynia się do poprawy sytuacji OzN we wszystkich sferach ich funkcjonowania tj.: osobistej, społecznej oraz najważniejszej, czyli zawodowej.

Redakcja: Bardzo dziękuję za te cenne informacje. Myślę, że zachęci to wiele osób do rozważanie aplikacji. Proszę powiedzieć jeszcze co planujecie w najbliższych miesiącach?

Iwona Pikosz-Nuñez: Dla nas priorytetem jest właśnie realizacja wspomnianych wcześniej projektów „Adept+” oraz „Praktykant+”. Nasze działania skupione będą zatem na nawiązaniu współpracy z instytucjami, które w ramach projektu realizują staże zawodowe, przeprowadzenie wzmożonej rekrutacji i promocji naszych projektów, a następnie wyposażenie naszych uczestników projektu w niezbędne umiejętności i narzędzia, które pozwolą im z sukcesem zrealizować staż zawodowy.

Oczywiście nie możemy zapominać o toczących się nadal projektach prozatrudnieniowych, w których stale wspieramy naszych beneficjentów w osiągnięciu ich celu zawodowego. Nową inicjatywą jest organizacja w grudniu Targów Pracy, na których chcemy przedstawić organizację potencjalnym pracownikom i pracodawcom oraz zachęcić do korzystania z prowadzonej przez nas Agencji Zatrudnienia.

Jak wspomniałam wcześniej przy współpracy z partnerami projektu “ONi na szlaku – Karkonosze dostępne dla wszystkich” rozpoczęliśmy procedurę wyboru wykonawców budowlanych drogi na Wodospad Kamieńczyka oraz infrastruktury towarzyszącej Wodospadowi Szklarki. W ramach projektu powstanie również dostępna aplikacja turystyczna.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu oraz śledzenia naszej strony https://kson.pl/ i profilu na Facebook: https://www.facebook.com/KarkonoskiSejmikOsobNiepelnosprawnych

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji wszystkich projektów!


źródło: Redakcja Medicalpress