Prof. Maciej Banach nowym dyrektorem medycznym w firmie Nomi Biotech

Opublikowane 13 lipca 2021
Prof. Maciej Banach nowym dyrektorem medycznym w firmie Nomi Biotech
Prof. dr hab. n.med. Maciej Banach, światowej sławy kardiolog i epidemiolog, dołącza do polsko-japońskiej firmy nutraceutycznej Nomi Biotech Corporation w roli Dyrektora ds. Medycznych. Prof. Banach będzie kierował badaniami klinicznymi oraz projektami badawczymi firmy, ściśle współpracując ze szpitalami, instytutami naukowymi oraz czołowymi lekarzami oraz naukowcami na całym świecie.
Nomi Biotech Corporation, spółka współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Brigde Alfa specjalizuje się w technologiach podnoszenia biodostępności substancji aktywnych pochodzenia naturalnego, które wykazują potente działanie kliniczne min. jako adiuwanty tradycyjnego leczenia farmakologicznego. Spółka jest autorem kilku zgłoszeń patentowych oraz m.in formulacji wysoce-biodostępnej formulacji kurkuminoidów - NOMICU® L-100.
 
Prof. Banach będzie kierował badaniami klinicznymi oraz projektami badawczymi firmy, ściśle współpracując ze szpitalami, instytutami naukowymi oraz czołowymi lekarzami oraz naukowcami na całym świecie. Przejmie on wiodącą rolę w rozwoju portfolio nutraceutyków pochodzenia naturalnego skierowanych do najbardziej wymagających grup pacjentów w wybranych grupach ryzyka. 
 
Prof. Maciej Banach był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2010-2012). W latach 2014-2021 kierował Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jednym z największych szpitali klinicznych w Polsce. Prof. Banach jest kierownikiem Centrum Badań Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest obecnie profesorem wizytującym Uniwersytetu Alabama w Birmingham (UAB), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victora Babesa w Timisoarze w Rumunii oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (UCI).
 
Prof. Maciej Banach jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) (2021-2024) oraz Członkiem Naukowej i Zdrowotnej Grupy Doradczej FH Europe. Jest Założycielem i Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Lipidologicznego (PoLA), Założycielem Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group – grupy ponad 150 światowych ekspertów, których celem jest badanie najważniejszych zagadnień z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego, odżywiania i ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Przewodniczącym Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP; ilep.eu), zrzeszającego prawie 100 międzynarodowych ekspertów, który został m.in. powołany w celu wsparcia diagnostyki i postępowania w krajach z największymi potrzebami zdrowotnymi w tym zakresie, a także do przygotowania praktycznych rekomendacji w kwestiach najbardziej dyskusyjnych, które nie zostały ujęte w dotychczasowych wytycznych.

Prof. Banach jest również członkiem konsorcjum REPROGRAM – grupy ekspertów walczących z pandemią COVID-19, członkiem dwóch największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (GDB) (University of Washington, Seattle, USA) oraz Non-Communicable Diseases i w zakresie czynników ryzyka (NCD-RisC, Imperial College of London, Wielka Brytania). Jest także Założycielem i Prezesem Fundacji – Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia oraz ponad 50 przedstawicieli biznesu medycznego w Polsce, których głównym celem jest tworzenie i wsparcie innowacji w obszarze medycznym w naszym kraju.
 
Prof. Banach opublikował >1000 prac o łącznej liczbie cytowań: >31 000 z indeksem Hirscha >70 (wg WoS/Publons), będąc w 1% grupie najczęściej cytowanych naukowców na świecie wg. ESI by Clarivate (z 40 TOP PAPERS).

Źrodło: Nomi Biotech