I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości już 26-27 listopada

Opublikowane 28 października 2021
I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości już 26-27 listopada
W obliczu rozwijającej się w Polsce epidemii otyłości oraz jej tragicznych w skutkach następstw, na początku 2021 r. zostało powołane do życia Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, którego członkami zostali lekarze różnych specjalności, dietetycy, fizjoterapeuci i inni profesjonaliści medyczni reprezentujący środowisko zajmujące się leczeniem choroby otyłościowej. Niepokojące wyniki badań wskazują, że choroba u większości osób nią dotkniętych nie jest rozpoznawana, a zatem nie jest także leczona. Dlatego w dniach 26-27 listopada br. odbędzie się – w formule online – I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, w którym udział wezmą m.in. lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci oraz inni profesjonaliści medyczni.

Obecnie tylko niewielki odsetek chorych jest leczony zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, a od większości pacjentów oczekuje się „samouleczenia” w wyniku tzw. odchudzania, co nie tylko nie przynosi korzystnych efektów medycznych, ale wręcz jest szkodliwe i prowadzi do dalszego rozwoju choroby. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy opartej na faktach medycznych na temat diagnostyki i leczenia tej choroby.

Tematyka kongresu będzie niezwykle bogata, a przede wszystkim interdyscyplinarna. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie tematów związanych z organizacyjnym aspektem zarządzania chorobą, wyzwaniami związanymi z optymalną terapią choroby otyłościowej – standardy 2021, jej  leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym oraz powikłaniami (kardiologicznymi, nefrologicznymi, endokrynologicznymi, diabetologicznymi czy ginekologicznymi). Dlatego do udziału w Kongresie zostali zaproszeni wybitni eksperci wielu dziedzin medycyny. W drugim bloku zespoły terapeutyczne będą miały szansę wysłuchać m.in. wykładów dotyczących niefarmakologicznych metod terapii choroby otyłościowej (dietoterapia, techniki poznawczo-behawioralne, aktywność fizyczna) czy komunikacji ciało-psychika w chorobie otyłościowej.

Organizatorzy są przekonani, że I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości stanie się początkiem szerokiej debaty na temat rozwiązań systemowych, nowoczesnych metod leczenia czy zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat tej choroby. 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://ptlo.org.pl/

Medicalpress jest patronem medialnym wydarzenia.