(R)ewolucja w funkcjonowaniu aptek i pracy farmaceutów!?

Opublikowane 21 czerwca 2021
(R)ewolucja w funkcjonowaniu aptek i pracy farmaceutów!?
Ustawa o zawodzie farmaceuty jest fundamentem, na którym budowane będą konkretne usługi zdrowotne. Nawiązuje do nich raport Ministerstwa Zdrowia definiujący 7 takich usług, które w różnej perspektywie czasowej będą stopniowo wprowadzane do aptek. O jakich usługach mowa? Czy farmaceuci są na nie gotowi?

Przeglądy lekowe, „Usługa Nowy Lek”, Program Drobne Dolegliwości, Recepta kontynuowana, Programy profilaktyczne, Szczepienia przeciwko grypie w aptekach, wsparcie w zakładaniu IKP oraz całe mnóstwo innych usług farmaceutycznych – to bardzo dużo istotnych zmian, z którymi przyjdzie się mierzyć farmaceutom w niedalekim czasie.  W ramach pilotażu „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter Partnerem Farmacji”, wspólnie z wybitnymi ekspertami, porozmawiamy o tym, jak wyobrażają sobie wprowadzenie tych usług do aptek – z perspektywy farmaceuty, prawnika – oraz jak te zmiany wpłyną na pacjenta. Podczas trzeciego już webinaru organizowanego tym razem wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską w Rzeszowie odpowiemy na pytania: czym jest centrum usług zdrowotnych na rzecz pacjenta, jakie ma fundamenty prawne i co najważniejsze – jak zmieni się relacja pomiędzy farmaceutą a pacjentem w świetle zachodzących zmian.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do 4 kluczowych w branży farmaceutycznej ekspertów: Elżbiety Piotrowskiej- Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Tomasza Leleno, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Moniki Bartwickiej, prawniczki specjalizującej się w prawie medycznym i farmaceutycznym. Ww. osoby to również prelegenci III webinara pt.: „Centrum usług zdrowotnych na rzecz pacjenta – rewolucja w postrzeganiu aptek” prowadzonego w ramach programu pilotażowego pt.: „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter partnerem farmacji”.


Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
 podkreśla, że: wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty zapoczątkowało pewien kierunek zmian, których celem jest jeszcze lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczeń farmaceutów w relacji z pacjentem. Mówimy tutaj o nowym wymiarze tych relacji, w których to farmaceuta pełnić będzie rolę ekspercką w zakresie zarówno nadzoru nad przebiegiem farmakoterapii pacjenta, jak również świadczenia dodatkowych usług zdrowotnych na jego rzecz. Synergia tych działań, w połączeniu z profilaktyką i edukacją, przyczyni się do podniesienia komfortu zdrowotnego wielu milionów pacjentów. Aby tak faktycznie mogło się stać należy jak najszybciej wprowadzić do aptek nowoczesne usługi z zakresu opieki farmaceutycznej. Raport resortu zdrowia, opracowany przy udziale wielu ekspertów, definiuje siedem kluczowych usług, które w dłuższej perspektywie czasowej będą stopniowo wdrażane w aptekach. Na ten moment rozważane są różne scenariusze, natomiast z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, iż pierwszą usługą zdrowotną, która zostanie uruchomiona w aptekach, początkowo w formie pilotażu, będzie przegląd lekowy.

Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, Tomasz Leleno
 również jest zdania, że nadchodzące zmiany przyniosą wiele dobrego dla branży aptecznej w najbliższym czasie: niewątpliwie w ciągu najbliższych lat będziemy świadkami wielu pozytywnych przemian zachodzących w krajowym sektorze aptecznym. Przede wszystkim zmianie ulegnie rola farmaceutów – ich praca przestanie być utożsamiana jedynie z wydawaniem leków pacjentom. Dzięki projektowanym obecnie zmianom systemowym potencjał zawodowy farmaceutów, ich wiedza i umiejętności zostaną odpowiednio zagospodarowane - jako wysokiej klasy specjaliści w zakresie farmakoterapii pozostaną bliżej pacjentów, niejako przejmując rolę ich doradców zdrowotnych. Będzie to możliwie między innymi dzięki sukcesywnemu wdrażaniu w aptekach opieki farmaceutycznej oraz kolejnych usług zdrowotnych. To z kolei oznacza, że zmiany dotkną nie tylko samych farmaceutów, lecz również apteki. Choć ich tradycyjna rola związana z zaopatrywaniem pacjentów w leki nadal pozostanie kluczowa, nie będzie już jedyna. W kolejnych latach nastąpi więc proces stopniowej transformacji aptek w kierunku uczynienia z nich centrów zdrowotnych świadczących profesjonalne usługi doradcze na rzecz pacjentów. Już niedługo do apteki nie pójdziemy jedynie po leki, suplementy czy kosmetyki. Otrzymamy w niej również receptę kontynuowaną, założymy Internetowe Konto Pacjenta (IKP), skorzystamy z możliwości pomiaru ciśnienia, określenia wskaźnika BMI, a nawet przeglądu lekowego. Niewykluczone, że w zależności od bieżących potrzeb pacjentów i systemu ochrony zdrowia, lista usług zostanie poszerzona m.in. o szczepienia przeciw grypie, profilaktykę chorób związanych z paleniem tytoniu oraz wsparcie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak choćby nadciśnienie, astma, POChP czy cukrzyca.

Prawniczka, Monika Bartwicka
 wyjaśnia, że: opieka farmaceutyczna została zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne wykonywane przez farmaceutę na rzecz pacjenta w ramach współpracy z lekarzem i innymi zawodami medycznymi. Stanowi to innowacje w podejściu do dbania o zdrowie pacjenta w kontekście świadczeń jakie udzielane będą przez farmaceutów w aptekach. Dzięki niej pacjent zyska łatwiejszy dostęp do przedstawicieli zawodów medycznych, a także do wyszczególnionych w definicji opieki farmaceutycznej świadczeń zdrowotnych takich jak: badania diagnostyczne czy przegląd lekowy. Jestem przekonana, że poprzez świadczenie opieki farmaceutycznej, zawód farmaceuty ugruntuje swoją pozycję na rynku ochrony zdrowia. Apteka stanie centrum świadczenia usług, a nie tylko miejscem zakupu leków.  

Z kolei Wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Jacek Brodziński, zwraca uwagę, na trudności z jakimi mogą spotkać się farmaceuci podczas wykonywania opieki farmaceutycznej (OF): farmaceuci najczęściej obawiają się tego, że będą mieli trudności, aby spełnić warunki lokalowe do prowadzenia OF. Do takiej konsultacji powinno być osobne ustronne miejsce, w wielu aptekach trudno będzie takie wydzielić z istniejącej powierzchni apteki, często nie ma możliwości powiększenia lokalu.


„Praca farmaceuty to dużo więcej niż sprzedaż leków. W świetle nowej Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, która weszła w życie 16 kwietnia br., farmaceuci będą odgrywali znacznie większą rolę w procesie terapeutycznym pacjenta, dzięki np. prawu do wykonywania prostych badań diagnostycznych czy przeglądów lekowych. To rewolucja, ale i ewolucja, dlatego my, jako firma wspierająca farmaceutów, staramy się podejmować wszelkie inicjatywy, których celem jest budowanie wiedzy farmaceutów w zakresie zmian, z jakimi muszą zmierzyć się w ostatnim czasie. W odpowiedzi na ich najpilniejsze potrzeby zainicjowaliśmy pilotażowy program pt.: „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter Partnerem Farmacji”, który ma dostarczyć zarówno wiedzę jak i praktyczne rozwiązania poprawiające ich komfort pracy”
 – podsumowuje Aneta Grzegorzewska, Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Źrodło: materiały prasowe
Foto: Adobe Stock