Zarządzenie NFZ: zmiany w chemioterapii

Opublikowane 31 lipca 2020
Zarządzenie NFZ: zmiany w chemioterapii
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 116/2020/DGL z dnia 29 lipca 2020 r. zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Zarządzenie wprowadza następujące zmiany:
  • w katalogu refundowanych substancji czynnych, w części B, substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP - dodano substancję czynną 5.08.05.0000198 - topotecanum - inj. 1 mg, od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 29 kwietnia 2020 r. – zmiana wprowadzona na wniosek Ministra Zdrowia.
  • w Załączniku nr 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii:

    - zmian wartości progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej 5.08.10.0000082 anagrelidum z 9,9019 na 7,4858 zł/mg - tu NFZ powołuje się na analizę średnich cen  leku w miesiącu kwietniu 2020 r. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2020 r.;

    - zmianA wartości współczynnika korygującego dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej 5.08.10.0000055 - rituximabum na 1,3 - po analizie uwagi zgłoszonej przez Mazowiecki OW NFZ. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2020 r.

 

Konsultacje społeczne projektu zarządzenia trwały od 8 do 22 lipca 2020 r. 10 podmiotów wzięło w nich udział, z czego połowa nie zgłosiła uwag. Zgłoszonych zostało 17 uwag, z czego 5 informowało o ich braku, a tylko jedną ze zgłoszonych uznano za zasadną. Źródło: NFZ