Artykuły powiązane z hasłem

#tomoterapia

8 wyników

Współczesna radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów

Współczesna radioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów, charakteryzuje się precyzją w wyznaczaniu obszarów do napromieniania (targetów) co zapewnia wysoką skuteczność leczenia, ochronę zdrowych tkanek (narządów krytycznych), stosowanie wyższych dawek frakcyjnych i skrócenie czasu terapii. - podkreśla lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Innowacyjna radioterapia – wiedza na temat aktualnych metod leczenia onkologicznego jest prawem pacjenta

Radioterapia, obok chirurgii daje szanse na całkowite wyleczenie nowotworów, takich jak wczesny rak prostaty, rak piersi, rak płuca, nowotwory wątroby i trzustki, czy nowotwory głowy i szyi. Eksperci szacują, że w najbliższych latach ponad 100 tys. pacjentów będzie potrzebowało radioterapii. Prognozy te potwierdza Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), które przewiduje, że zapotrzebowanie na radioterapię wzrośnie o 16% już do 2025 roku. Oznacza to konieczność zapewnienia pacjentom równego dostępu do metod leczenia zgodnych z aktualną wiedzą. Nadal obserwuje się jednak znaczne różnice w dostępie i wykorzystaniu zasobów w zakresie radioterapii w całej Europie - co najmniej jedna czwarta pacjentów nie otrzymuje radioterapii pomimo wskazania[1]

Wkrótce startuje pierwszy portal edukacyjny poświęcony innowacyjnej radioterapii

Radioterapia XXI wieku jest coraz bardziej precyzyjna, mniej inwazyjna, skuteczna i bezpieczna. Znacznie poszerzyło się jej zastosowanie. W onkologii poza leczeniem nowotworów jest wykorzystywana w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu paliatywnym. Nowoczesna radioterapia stosuje takie technologie jak: CyberKnife, Gamma Knife, tomoterapia, protonoterpia, sycyntygrafia, a także metody leczenia skojarzonego z wykorzystaniem radioterapii oraz radiofarmaceutyki. Zalety nowoczesnej radioterapii dostrzegają też pacjenci, dla których najważniejszym problemem jest jednak dostęp do rzetelnej wiedzy o nowoczesnych technologiach, a także informacja o tym, gdzie takie leczenie jest prowadzone i czy jest on powszechnie dostępne, refundowane. Tę wiedzę i informację ma dostarczyć strona innowacyjnaradioterpia.pl która powstaje z inicjatywy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i współpracujących z nią organizacji – podkreśla Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Dr Tomasz Rutkowski: Miejsce zamieszkania nie powinno być czynnikiem selekcyjnym w dostępie do nowoczesnych metod leczenia

Jak podkreśla dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, Kierownik Zakładu Radioterapii w Narodowym Centrum Radioterapii - Oddziale w Gliwicach - Praktycznie wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych są obecnie leczone z zastosowaniem nowoczesnych technik radioterapii z tym, że ta nowoczesność jest już dostępna od blisko 20 lat i pewne rzeczy, które jeszcze 5 lat temu czy 10 lat temu były innowacyjne, obecnie stały się standardem na całym świecie, ale również w Polsce większość zakładów radioterapii ma dostęp to tego rodzaju technologii. Ale pozostaje część ciągle jeszcze bardzo nowoczesnych rozwiązań, którymi dysponuje Zakład Radioterapii w Gliwicach i jeszcze tylko kilka ośrodków w Polsce, które nie są jeszcze powszechnie dostępne. Do takich unikalnych narzędzi radioterapeutycznych można zaliczyć Cyber-knife, tomoterapię, radioterapię śródoperacyjną.

Czy polska radioterapia stanie się bardziej innowacyjna?

Prawda jest taka, że pod kątem dostępu do standardowej radioterapii zbliżamy się do średniej europejskiej, ale nadal wyzwaniem są białe plamy w innowacyjnej radioterapii. Pamiętajmy że technologie medyczne, oceniamy jako całość, to zarówno sprzęt, ale i infrastruktura, zasoby ludzkie, doświadczenie. Zależy nam na tym, aby system widział pacjenta, a nie same procedury, a te drugie, by premiowały koordynację, jakość, kompleksowość, wyniki leczenia oraz zmniejszenie powikłań. - podkreśla Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Innowacje technologiczne i terapeutyczne w radioterapii zapewniają lepszą i spersonalizowaną terapię pacjentów

O trendach w rozwoju światowej radioterapii, innowacyjnych technologiach i korzyściach klinicznych z ich zastosowania w leczeniu nowotoworów rozmawiamy z Matthias'em Franz'em, prezesem i dyrektorem generalnym Accuray na Europę, Indie, Bliski Wschód i Afrykę. Zapraszamy do przeczytana wywiadu.

Jakie korzyści dla pacjenta onkologicznego niesie innowacyjna radioterapia

Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią mówi o korzyściach jakie niesie dla pacjentów onkologicznych leczenie z zastosowaniem innowacyjnych technologii radioterapii jak np. CyberKnife, protonoterapia czy tomoterapia. Czy Polscy pacjenci mają dostep do skutecznego leczenia? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Czy polska radioterapia wymaga zmian systemowych i organizacyjnych - oceniają pacjenci

Czy dostęp do radioterapii w Polsce jest optymalny? Czy i jakich zmian systemowych i organizacyjnych potrzeba, aby zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne zgodne ze standardami klinicznymi? - odpowiada Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.