Artykuły powiązane z hasłem

#personelmedyczny

25 wyników

Medycy z Ukrainy. Warunkowa zgoda na wykonywanie zawodu przedłużona

Do 24 października br. przedłużona została możliwość udzielenia zgody na wykonywanie zawodu i przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu w naszym kraju medykom z Ukrainy. To dobra decyzja – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czy zabraknie pielęgniarek, położnych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)?

Z końcem 2024 roku zmienią się zasady funkcjonowania podmiotów pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Obawy środowiska budzi fakt, że przepisy nie precyzują zasad, na jakich samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze będą wchodzić w zespoły skoordynowanej opieki POZ.

Kadry medyczne okiem GUS

Zauważalna jest tendencja starzenia się kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych i zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych – czytamy w analizie GUS.

Opiekunowie medyczni czekają na uregulowanie zawodu

W Polsce jest obecnie ok. 80 tys. osób z dyplomem opiekuna medycznego. To duża grupa, porównywalna z liczbą pracowników zatrudnionych w polskim górnictwie. Mimo to opiekunowie medyczni nie mieli dotąd własnej ustawy regulującej tę profesję, choć zabiegają o to już od kilku lat. Szansa pojawiła się wraz z procedowanym właśnie projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, ale na ostatniej prostej wypadł on z harmonogramu prac Sejmu. Opiekunowie medyczni apelują, by został przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu 16–17 sierpnia. – Pozostawienie nas bez takiej regulacji cofnie nas w czasie o dobrych kilka lat – wskazuje wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych Krzysztof Tłoczek.

Do 2030 roku w Polsce może zabraknąć pielęgniarek

W publicznej ochronie zdrowia już teraz pracuje za mało pielęgniarek i położnych. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada jedynie 5 pielęgniarek, przy czym w Unii Europejskiej jest ich aż aż 9, a w Szwajcarii nawet 16. Polskie pielęgniarki i położne to także najstarsza grupa wśród zawodów medycznych. Ich średnia wieku wynosi 54 lata. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem „znikających pielęgniarek”, właśnie w momencie, w którym starzejące się społeczeństwo z wyżu demograficznego tak bardzo ich potrzebuje. Problem w tym, że młodzi ludzie nie chcą wstępować do zawodu. Winne temu są m.in. nierówne warunki płacowe i brak strategii rozwoju zawodu.

Rośnie liczba zachorowań na nowotwory – jak odwrócić ten trend?

Wyspecjalizowane i dostępne ośrodki leczenia, kompleksowe diagnozy, przeciwdziałanie niedożywieniu pacjentów – tylko w ten sposób, zdaniem lekarzy, możemy powstrzymać prawdziwą „epidemię” nowotworów. Każdego roku w Polsce nawet 170 tys. osób dowiaduje się, że choruje na raka.

Nawet co trzeci lekarz w Polsce cierpi na zaburzenia depresyjne i lęki

 Medycy nie są robotami, tylko ludźmi, którzy też mają prawo czuć się zmęczeni, sfrustrowani i wypaleni zawodowo – podkreśla Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie. Jak podkreśla, badania fundacji wskazują, że ponad 30 proc. lekarzy cierpi na zaburzenia depresyjne czy lękowe. Pandemia COVID-19 jedynie uwypukliła i wzmocniła problem, który istniał już od dawna, ale niewiele się o nim mówiło. Poziom lęku, depresji i stresu jeszcze się pogłębił, co jest problemem również z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. 

Docenić pielęgniarki nie tylko od święta - bez odpowiedniego wynagrodzenia dla personelu pielęgniarskiego może go zabraknąć

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek obchodzony jest na całym świecie każdego roku, 12 maja. W ten wyjątkowy dzień doceniamy specjalistów z zakresu pielęgniarstwa: ich zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość w opiece nad pacjentami. Ten dzień to także dobry moment, aby po raz kolejny wskazać, że bez odpowiedniego wynagrodzenia dla personelu pielęgniarskiego, tej opieki może zabraknąć.

Pielęgniarki i pielęgniarze z Ukrainy mogą wesprzeć opiekę długoterminową w Polsce

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" apeluje do rządzących o wykorzystanie potencjału obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed działaniami wojennymi w celu dokształcenia ich (na kierunku opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną) lub bezpośredniego zatrudnienia (pielęgniarki i pielęgniarze) w sektorze opieki długoterminowej.

Pracownicy stacji dializ także zasługują na dodatki covidowe. Chodzi o poczucie sprawiedliwości wszystkich pracowników ochrony zdrowia

Uważamy, że zasady przyznawania dodatków COVID-19 nie są równe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomijają bardzo ważne ogniwo w opiece nad pacjentami zagrożonymi zakażeniem koronawirusem. Widzimy, że liczba osób wykluczonych ze świadczeń jest ogromna, nie ma tam sanitariuszy, pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, diagnostów laboratoryjnych i personelu stacji dializ. Placówki, które oficjalnie nie mają formalnie łóżek covidowych, są wykluczone z tego dodatku, mimo że personel pracuje z pacjentami chorymi na COVID-19 i ponosi podobne ryzyko zdrowotne w podobnych warunkach pracy. - podkreśla dr hab. n. med. Szymon Brzósko, nefrolog, dyrektor medyczny DaVita Polska.

Sytuacja dziecięcych placówek szpitalnych oczami małych pacjentów oraz personelu medycznego – raport Fundacji K.I.D.S.

Fundacja Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali zaprezentowała raport „Wielkie Badanie Dziecięcych Szpitali 2021”, w którym zbadała opinię pracowników medycznych oraz opiekunów małych pacjentów na temat kondycji szpitali dziecięcych w całej Polsce. Kolejnym etapem projektu jest ogłoszenie startu „Wielkiego głosowania”, w którym rodzice wybiorą inicjatywę, zrealizowaną następnie w dziecięcych placówkach medycznych. Partnerem inicjatywy jest marka Nurofen, która w swojej misji stoi po stronie pacjentów, a poprzez ten projekt będzie wspierać pacjentów dziecięcych szpitali.

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.