Artykuły powiązane z hasłem

#opiekunchorego

8 wyników

Opieka długoterminowa w Polsce - to już nie kryzys a początek zapaści

Rząd oddał opiekę długoterminową walkowerem - tak podsumował ostatnie 7 lat sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę prof. Piotr Błędowski, ze Szkoły Głównej Handlowej, podczas zakończonej  w piątek (25 listopada) w Warszawie (25 listopada) dwudniowej konferencji „Opieka długoterminowa  w Polsce - dzisiaj i jutro”.

Dramatyczna sytuacja w opiece długoterminowej - apel środowisk medycznych i pacjenckich

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku - twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

Pielęgniarki i pielęgniarze z Ukrainy mogą wesprzeć opiekę długoterminową w Polsce

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" apeluje do rządzących o wykorzystanie potencjału obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed działaniami wojennymi w celu dokształcenia ich (na kierunku opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną) lub bezpośredniego zatrudnienia (pielęgniarki i pielęgniarze) w sektorze opieki długoterminowej.

Brak kadr pogłębia kryzys w długoterminowej opiece domowej

Osób niesamodzielnych wymagających opieki jest w Polsce coraz więcej. To nie tylko osoby starsze, których z roku na rok przybywa, ale także dzieci w rodzinach zastępczych czy ludzie młodzi, którzy cierpią na różne choroby skutkujące niesamodzielnością. Długoterminowa opieka domowa – zarówno formalna, w różnego typu placówkach, jak i nieformalna, domowa – boryka się z szeregiem wyzwań, z których najpoważniejszym są braki kadrowe. Sytuacja jest alarmująca. Aby ją zmienić, konieczne są m.in. poszerzenie kompetencji opiekunów, wzrost wynagrodzeń i prestiżu zawodów w opiece długoterminowej – radzi Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”.

Przyszłość opieki długoterminowej w Polsce - czy jest zagrożona?

Uczestnicy 3. edycji konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro” uważają, że został zmarnowany kolejny rok, co oznacza, że problemy narastają a rozwiązań nadal brakuje. Ich niepokój budzą nie tylko prognozy demograficzne, ale też zapowiedzi szukania dalszych oszczędności w opiece długoterminowej.

Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej - potrzeba naszych czasów

Obecny od lat w dyskursie publicznym wielu krajów termin deinstytucjonalizacji od dłuższego czasu jest obecny również w polskiej polityce. Podkreśla to działalność Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie trwają prace nad strategiami deinstytucjonalizacji. Wprawdzie problem ten nie zawsze jest jednoznacznie rozumiany, a dyskusja dotyka niekiedy tylko wybranych aspektów zagadnienia, deinstytucjonalizacja jednak, jako temat rozważań i cel działań zyskuje sobie coraz ważniejsze miejsce w debatach publicznych i programach działania tak instytucji, jak i organizacji pozarządowych.

Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

Prawie 450 uczestników uczestniczyło w sześciu debatach w ramach zorganizowanej przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” konferencji zatytułowanej „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro”. Celem wydarzenia było wypracowanie wspólnych rozwiązań w dobie postępujących zmian demograficznych i pandemii COVID-19. Każda z debat kończyła się ankietą, której wyniki posłużą organizatorom do wnikliwej analizy stanu opieki długoterminowej  w Polsce oraz pozwolą wypracować wnioski na przyszłość.

Opieka długoterminowa – 5 faktów, o których warto wiedzieć

Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2050 r. osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły około 40% społeczeństwa. Jednocześnie aż 67,7%[1] z nich  wskazuje na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, co w konsekwencji może wiązać się z koniecznością objęcia ich pielęgniarską opieką długoterminową w domu. Co warto wiedzieć o tej formie opieki? Jaki pacjent może zostać do niej zakwalifikowany? Jakie korzyści przynosi pielęgniarska opieka długoterminowa  i na czym w praktyce polega?