Artykuły powiązane z hasłem

#neurologia

109 wyników

Eksperci: w neurologii mamy coraz lepsze leki, potrzebna jest reorganizacja systemu

Pacjenci neurologiczni mają coraz lepszy dostęp do nowoczesnych i skutecznych leków, potrzebna jest jednak reorganizacja lecznictwa neurologicznego i zwiększenia nakładów z budżetu, bo zapadalność na choroby neurologiczne szybko rośnie - ocenili eksperci uczestniczący w debacie na temat wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych w neurologii.

Udar niedokrwienny mózgu. Co mówią dane NFZ

29 października obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu. Z tej okazji Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedstawił bardzo wartościowy raport NFZ o zdrowiu. Udar niedokrwienny mózgu za rok 2022. Według Raportu liczba zachorowań na udar niedokrwienny mózgu obniżyła się o 1,2/10 tys. ludności w 2022 roku w porównaniu do roku 2017. Autorzy Raportu wskazali natomiast zwiększenie liczby zachorowań na udar niedokrwienny mózgu w młodszych grupach wiekowych na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Zmiany w leczeniu pacjentów ze spastycznością kończyn - poszerzenie dostępu do terapii

Najnowsze obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 listopada br. zwiększa liczbę dostępnych produktów oraz nowych wskazań o 145. Kolejne decyzje refundacyjne poszerzyły dostęp polskich pacjentów do różnych terapii, w tym także tych związanych z leczeniem spastyczności kończyn.

Jak cztery lata leczenia doustnego wpłynęły na stan zdrowia dzieci z najcięższym typem SMA? - wyniki badania klinicznego FIREFISH

Nowe dane, uzyskane w czasie czterech lat obserwacji, potwierdzają długoterminową skuteczność leku doustnego (risdiplamu) w leczeniu dzieci z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni (SMA typu 1). To dane z badania klinicznego FIREFISH, które były przedstawiane podczas tegorocznego kongresu Cure SMA, odbywającego się na początku lipca w Orlando w USA. Jedną z prezentowanych pacjentek, uczestniczących w tym badaniu, była 5-letnia Zosia z Polski.

Najwyższy czas, by kompleksowo podejść do optymalizacji opieki neurologicznej w Polsce

Neurologia to dziedzina medycyny, w której w ostatnich latach dokonał się niebywały postęp w zakresie możliwości terapeutycznych. Jednak, aby móc w pełni skorzystać ze zdobyczy współczesnej medycyny, konieczna jest wyspecjalizowana kadra medyczna oraz dobrze zorganizowany system opieki nad pacjentami. Zwłaszcza, że liczba pacjentów z chorobami układu nerwowego będzie w najbliższym czasie dynamicznie rosła – z uwagi na wydłużającą się średnią długość życia i szybko starzejące się społeczeństwo. Już teraz pomocy neurologicznej wymaga 5 milionów Polaków rocznie, nie licząc chorych z udarami mózgu, którzy stanowią dodatkową grupę 90 tys. osób rocznie. Gdzie zatem jest i dokąd zmierza polska neurologia?

Choroby rzadkie są powszechne w neurologii

Sierpień to miesiąc świadomości o rdzeniowym zaniku mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA), który jest uwarunkowaną genetycznie, postępującą chorobą nerwowo-mięśniową. SMA jest jedną z 10 000 dotychczas opisanych chorób rzadkich, z których ogromna część dotyczy układu nerwowego: mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych. Do neurologicznych chorób rzadkich zalicza się, poza SMA, m.in. przewlekłą polineuropatię zapalną, miastenię rzekomoporaźną, stwardnienie zanikowe boczne, dystrofię mięśniową Duchenne'a, zespół Dravet, chorobę Huntingtona, zespół Retta czy autoimmunizacyjne zapalenie mózgu.

Migotanie przedsionków kilkukrotnie zwiększa ryzyko udaru

W Polsce co roku na udar mózgu zapada 80–90 tys. osób. To trzecia przyczyna zgonów na świecie. Choroba zagraża życiu oraz w wielu przypadkach prowadzi do znacznego stopnia niepełnosprawności. U dorosłych jest najczęstszą przyczyną niesprawności. Udar dotyczy głównie osób starszych, ale coraz częściej obserwuje się go u pacjentów poniżej 65. roku życia. Szacuje się, że już około 30 proc. udarów dotyczy osób młodych.

Jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu miastemii

Miastenia to nabyta choroba nerwowo-mięśniowa o podłożu autoimmunologicznym, należąca do grupy chorób rzadkich. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 9 tys. osób. O tym, jakie są charakterystyczne objawy tej choroby, jak się ją diagnozuje i leczy oraz o nadziejach związanych z nowymi opcjami terapeutycznymi mówi dr n. med. Ewa Sobieszczuk z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Nerwowo-Mięśniowych ERN EURO NMGD, a także  Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich.

Światowy Dzień Mózgu: aby lepiej leczyć choroby mózgu, konieczne są inwestycje w neurologię

22 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Mózgu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat tego wciąż najbardziej tajemniczego i fascynującego organu w ludzkim ciele, który jest źródłem naszych myśli, emocji i uczuć.

Jak diagnozować i leczyć NMOSD: powstały polskie rekomendacje eksperckie

Zespół ekspertów Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracował zasady postępowania w chorobach ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD, neuromyelitis optica spectrum disorders). Rekomendacje te powstały na podstawie wyników najnowszych badań klinicznych, zaleceń zagranicznych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz własnego doświadczenia klinicznego autorów.

Udar mózgu - nowe metody leczenia na horyzoncie

Jest śmiertelnym zagrożeniem. Często pozostawia po sobie niepełnosprawność. Udar w Polsce co godzinę przydarza się ok. siedmiu osobom. Mogłoby być mniej, gdybyśmy lepiej się odżywiali, ruszali się i stosowali się do zaleceń lekarskich w razie choroby. Ale leczenie to istotna część minimalizowania skutków udaru. Tu otwierają się nowe perspektywy.

W Polsce 26 proc. populacji zagrożone jest zaburzeniami psychicznymi

Lekooporność u pacjentów chorych na depresję, migrenę lub padaczkę - to jedno z poważniejszych wyzwań, przed którym stają lekarze psychiatrzy oraz neurolodzy. Problem jest poważny, ponieważ w Polsce 26 proc. populacji jest zagrożona zaburzeniami psychicznymi.