Artykuły powiązane z hasłem

#flozyny

18 wyników

Niewydolność serca to sprawa nas wszystkich! - Światowy Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022

Obraz niewydolności serca w Polsce jest poważny. Rewolucja w schemacie terapii niewydolności serca i ostatnie decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia sprawiają jednak, że możemy zaproponować naszym chorym w Polsce rozwiązania realnie poprawiające ich stan, długość i jakość życia. Stawiamy na współpracę, bo tylko tak możemy poprawić los osób dotkniętych niewydolnością serca w Polsce – uznali eksperci Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i liderzy organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca 2022, która odbyła się 3 czerwca 2022 roku w Łodzi.

Terapia dla wszystkich chorych z niewydolnością serca - po raz pierwszy niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory

Innowacyjne cząsteczki stosowane w farmakoterapii okazują się mieć dodatkowe korzystne działania i ostatecznie szersze zastosowanie, aniżeli pierwotnie przewidywano. Tak jest między innymi w przypadku flozyn, które początkowo były stosowane w diabetologii a obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie w kardiologii. Przykładowo wyniki badania EMPA-REG OUTCOME przyczyniły się do dalszego rozwoju badań z empagliflozyną w populacji pacjentów z niewydolnością serca, zarówno z obniżoną, jak i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Pozwoliło to na szersze zastosowanie tej terapii – mówi prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Małgorzata Lelonek: Terapia niewydolności serca musi działać intensywnie, szybko i bezpiecznie

Zapytana o receptę na skuteczną ochronę i poprawę jakości życia pacjentów z niewydolnością serca prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odpowiada jasno: leczenie musi uwzględniać wszystkie optymalne rozwiązania zawarte w aktualnym schemacie terapii niewydolności serca, z zaznaczaniem, że w pierwszej kolejności włącza się terapie o potwierdzonej klinicznie skuteczności w zakresie redukcji śmiertelności. – Terapia niewydolności serca musi być działać intensywnie, szybko i bezpiecznie. Czas jest kluczowy: musimy działać tak, by zdążyć ocalić życie pacjenta – podkreśla przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 2/2022 w dniu 10.01.22

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 10 stycznia 2022 r. zakłada m.in. przegotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Jardiance (empagliflozinum) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów.

Warunki refundacji nowoczesnych terapii w cukrzycy są nieadekwatne do potrzeb

Jedna z największych pandemii niezakaźnych ludzkości - cukrzyca, nabiera w naszym kraju rozpędu. Obecnie chorują na nią ponad trzy miliony Polaków, a ich liczba wzrasta o 3,7 proc. rocznie. 80-90 proc. pacjentów ma rozpoznaną cukrzycę typu 2, a 20 proc. z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że na nią cierpi. Eksperci apelują o rozszerzenie dla cukrzyków z powikłaniami sercowo-naczyniowymi/nerkowymi refundacji nowoczesnych terapii, które uratują ich życie, szczególnie w dobie pandemii COVID-19.

Pacjenci i eksperci rozczarowani brakiem rozszerzenia dostępu do nowoczesnego leczenia cukrzycy

Pacjenci i środowisko eksperckie jest rozczarowane decyzją Ministerstwa Zdrowia, które zadecydowało o utrzymaniu dotychczasowych warunków refundacji nowoczesnej farmakoterapii dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Blisko dwa lata po refundacji nowoczesnej terapii w cukrzycy typu drugiego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydało raport „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, agoniści GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”. Wnioski są jednoznaczne, potrzeba rozszerzenia dostępu do nowoczesnego leczenia.

Leczenie cukrzycy w Polsce - czas na zmiany pozwalające chorym żyć dłużej

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu cukrzyca była tematem jednego z paneli zdrowotnych. Podczas debaty pt. „Cukrzyca epidemią XXI wieku – jak z nią walczyć po COVID-19”  eksperci medyczni, farmakoekonomiści, przedstawiciele środowiska pacjenckiego oraz decydneci rozmawiali na temat nowoczesnych metod leczenia, monitorowania glikemii oraz telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą. W debacie wziął udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wnioski z raportu dotyczącego nowoczesnych metod leczenia cukrzycy typu drugiego zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, zrealizowanego przez Instytut LB Medical.

Anna Śliwińska: Pacjent z cukrzycą ma coraz więcej opcji terapeutycznych. Wielu chorych trafia jednak do lekarza z poważnymi powikłaniami z powodu pandemii

Diabetologia rozwija się coraz prężniej i osiąga spore sukcesy, w ciągu ostatnich lat wiele pozytywnych zmian zaszło dla polskich pacjentów, szczególnie dzięki działalności organizacji pacjentów. Ten temat był przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Forum Ekonomikcznego w Krynicy. O dostępności do nowych terapii i wyrobów medycznych, rozwiązaniach systemowych, losach opłaty cukrowej oraz wpływie pandemii i potrzebach pacjentów rozmawiamy z Anną Śliwińską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w leczeniu Polaków dotkniętych niewydolnością serca nie do spełnienia ze względu na brak refundacji flozyn

Opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia lista refundacyjna na wrzesień nie zakłada farmakoterapii flozynami, które znacząco poprawiają rokowania i ratują życie chorym z niewydolnością serca. Trudno mówić o możliwości leczenia zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi środowiska ekspertów, jeśli brakuje w Polsce podstawowego filaru w postępowaniu terapeutycznym. Farmakoterapia to podstawa leczenia niewydolności serca. Mimo to, pacjenci wciąż nie tracą nadziei.

Prof. Andrzej Oko: Przewlekła choroba nerek to poważne schorzenie cywilizacyjne

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi nawet ponad 4 mln osób. Pandemia SARS-CoV-2 w znaczący sposób pogorszyła rokowania tej grupy pacjentów. Najwyższy czas położyć nacisk na poprawę prewencji pierwotnej i wtórnej oraz wczesnej diagnostyki i optymalnej terapii przewlekłej choroby nerek - mówi prof. Andrzej Oko, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Prof. Małgorzata Lelonek: ostatnie 2 lata przyniosły przełom w leczeniu niewydolności serca

Od bardzo dawna nie mieliśmy tylu nowych molekuł z tak dobrymi wynikami badań, które jednoznacznie wskazują na poprawę i efektywność kliniczną w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową - mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Agnieszka Wołczenko: na otrzymanie pełnej diagnozy i pełnego leczenia NS czeka się nawet kilka miesięcy

Agnieszka Wołczenko, Prezes Stowarzenia EcoSerce mówi o codziennych problemach chorych na niewydolność serca w Polsce, dzialaniach i apelach podejmowanych przez organizacje pacjentów oraz potrzebie poprawy dostepu do właściwej diagnostyki i leczenia NS.