Artykuły powiązane z hasłem

#PTK

179 wyników

83 Wiosenna Konferencja PTK - najważniejsze zmiany w rekomendacjach kardiologicznych ostatniego roku

83. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a zarazem XII Konferencja czasopisma „Kardiologia Polska” jest dorocznym spotkaniem środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. A tych nie brakuje. Choroba wieńcowa, nabyte wady serca czy problemy z leczeniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych takich jak cukrzyca czy zaburzenia lipidowe, to tematy, o których w trakcie konferencji będą mówią zaproszeni eksperci z całego kraju.

Koronawirus i arytmia - rozmowa z prof. Marcinem Grabowskim

Czy COVID-19 może zagrażać życiu pacjentów z arytmiami? Kiedy poczekać z zabiegami stosowanymi w terapii zaburzeń rytmu serca, a kiedy pilnie wezwać pomoc? Na najczęściej zadawane przez pacjentów kardiologicznych pytania odpowiada prof. Marcin Grabowski, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rzecznik Zarządu Głównego PTK.

83 Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W najbliższych dniach 25-26 czerwca odbędzie się 83 Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji plenarnych dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z: częstoskurczami nadkomorowymi, przewlekłymi zespołami wieńcowymi, z ostrym zatorem płuc oraz z zaburzeniami lipidowymi oraz z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi.

Pielęgniarka - edukator przyjazny pacjentowi

Pomoże oswoić diagnozę, zmotywuje do podjęcia terapii, pokaże, jak właściwie się sobą zaopiekować. Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pielęgniarka realizująca zadania z zakresu edukacji zdrowotnej pomaga usprawnić cały proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jej działania są korzystne dla pacjenta, jego rodziny, ośrodka i całego systemu opieki zdrowotnej, ale aby były skuteczne, konieczna jest właściwa edukacja personelu.

Konferencja prasowa 7 Elementów Niewydolności Serca - 24 czerwca 2020 r.

W imieniu Sekcji Niewydolności Serca PTK serdecznie zapraszamy na konferencję prasową on-line "7 Elementów Niewydolności Serca" 24 czerwca o godz. 10:00. Od lat rośnie ilość zachorowań na niewydolność serca, można śmiało stwierdzić, ze stanęliśmy w obliczu realnej epidemii tej choroby. Czas zacząć wprowadzać realne zmiany, zarówno w świadomości Polaków jak i zmiany systemowe. O tych wątkach porozmawiają wybitni klinicyści i przedstawiciele środowiska medycznego.

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca powinien trwać cały rok!

Za nami tegoroczny Tydzień Świadomości Niewydolności Serca. Jego przesłanie jest i będzie jednak nadal aktualne. Im większa świadomość społeczeństwa na temat prewencji, objawów, postępowania w leczeniu, monitorowaniu i kontroli niewydolności serca, tym większa szansa na zmniejszenie skali zjawiska i jego negatywnych skutków, w tym przedwczesnych zgonów, częstych hospitalizacji i niskiej jakości życia, która wyklucza z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego.

Podsumowanie e-POLSTIM 2020

16 sesji wykładowych, 37 wykładowców i ponad 1000 uczestników - za nami e-POLSTIM 2020. Doroczna konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się w dniach 4-6 czerwca, po raz pierwszy w formule serii webinariów internetowych.

Profilaktyka niewydolności serca - element siódmy

Na zakończenie Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca polecamy artykuł dr n. med. Marty Kałużnej, członka zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK, poświęcony profilaktyce rozwoju niewydolności serca. WHO szacuje, że nawet niewielkie, ale dotyczące całej populacji równoczesne obniżenie ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i stopnia otyłości oraz zaprzestanie palenia tytoniu może zmniejszyć o ponad połowę zapadalność na choroby układu krążenia.

Kontrola terapii i rehabilitacja jako opieka kompleksowa niewydolności serca - element szósty

W szóstym dniu Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca o skutecznej kontroli terapii niewydolności serca oraz zaleceniach dotyczących rehabilitacji pacjentów pisze prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności Serca i opieki paliatywnej.

Hospitalizacja jako nawracający problem pacjenta z niewydolnością serca - element piąty

Wskaźniki hospitalizacji z powodu niewydolności serca w Polsce należą do najwyższych na świecie. Mimo postępu w leczeniu niewydolności serca wciąż odnotowuje się 2-krotnie wyższą średnią liczbę hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców od średniej wyliczonej dla 37 krajów organizacji OECD. W piątym dniu Tygodnia Niewydolności Serca polecamy artykuł prof. Małgorzaty Lelonek z Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

PTK: Opieka medyczna po epidemii - to warto wiedzieć

Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała istotne zmiany w organizacji opieki zdrowotnej. Czy z chorobami przewlekłymi, takimi jak niewydolność serca, można zgłaszać się do przychodni po stale przyjmowane leki i na badania? Kiedy i jak skorzystać z telekonsultacji? Jak przygotować się do zdalnej wizyty i czy trzeba za nią zapłacić? Instrukcję dla pacjentów przedstawia dr n. med. Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Leczenie niewydolności serca - element czwarty

W czwartym dniu Tygodnia Niewydolności Serca zapraszamy do lektury artykułu nt. leczenia niewydolności serca autorstwa prof. dr hab. n. med. Przemysława Leszka, Kierownika Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowego Instytutu Kardiologii, Przewodniczącego Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.