Artykuły powiązane z hasłem

#POLMED

14 wyników

Arkadiusz Grądkowski: Zapis o jednostronnym ustalaniu ceny wyrobów medycznych przez MZ może zaważyć na dostępności wyrobów medycznych dla pacjentów

Projekt ustawy refundacyjnej, której losy przedstawiciele branży medycznej i farmaceutycznej śledzili z niepokojem od 2021 r., kiedy to pojawiła się pierwotna wersja projektu, został opublikowany w ubiegły piątek. Okazało się, że dla farmaceutów to nie do końca zmiana na lepsze, tak samo jak dla producentów wyrobów medycznych, którzy od początku dostrzegali w projekcie wiele zagrożeń. O potencjalnych negatywnych skutkach wprowadzenia nowelizacji w życie rozmawialiśmy z Arkadiuszem Grądkowskim, prezesem Izby POLMED.

Izba POLMED: Konieczne rozwiązania systemowe gwarantujące nieprzerwany dostęp pacjentów do wyrobów medycznych

– Z raportu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, jasno wynika, że średnie wydatki na osobę na grupy usług i dóbr związanych z wykorzystaniem wyrobów medycznych (usługi laboratoryjne i obrazowania, wydatki na inne medyczne dobra nietrwałe oraz urządzenia terapeutyczne i inne medyczne dobra trwałe), sytuują Polskę poniżej średniej dla badanej grupy 22 państw OECD. Niedostosowanie poziomu wycen do realiów gospodarczych jeszcze bardziej utrudni dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych, dlatego postulujemy, by wzorem np. Czech, wprowadzić rozwiązania systemowe, umożliwiające rewaluację wyceny świadczeń – podkreśla Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED.

Dlaczego Polacy nie chcą się badać? POLMED we współpracy z AD HOC rozpoczyna kampanię "Leczymy kompleksy"

Marka POLMED z początkiem roku rozpoczyna kampanię społeczną "Leczymy kompleksy", która zwraca uwagę na problem niewykonywania badań profilaktycznych oraz niechęć Polaków do regularnej troski o swoje zdrowie. Firma oferująca opiekę medyczną chce przełamać tabu związane z obawami i negatywnym nastawieniem pacjentów do wizyt u lekarzy specjalistów.

Izba POLMED: Podsumowanie 2022 i perspektywy rozwoju rynku wyrobów medycznych w 2023

Aktualizacja rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, pierwszy przekrojowy raport na temat branży, inflacja i rosnące ceny surowców, a także legislacja na poziomie krajowym i europejskim - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podsumowuje 2022 i wskazuje najważniejsze tematy dla branży na 2023 rok.

Jak zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych technologii nielekowych

Pierwszy raport wpływu branży wyrobów medycznych na polską gospodarkę pokazuje ogromne szanse i korzyści związane z rozwojem tego sektora. Niestety obecny poziom finansowania i wprowadzone regulacje w obszarze technologii nielekowych w znacznym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ponadto nieaktualizowane od wielu lat limity finansowania zmuszają pacjentów do ogromnych dopłat z własnej kieszeni do dostępnych na rynku wyrobów.

2021 rokiem rewolucji w branży wyrobów medycznych

Z jednej strony sukcesy oraz optymistyczne prognozy na przyszłość, z drugiej – istotne zagrożenia, które mogą utrudnić rozwój całej branży i w znacznym stopniu ograniczyć dostęp do podstawowych wyrobów medycznych. 2021 rok bez wątpienia jest intensywny, co wynika z licznych zmian legislacyjnych i specyfiki sektora, który rozwija się w błyskawicznym tempie. - komentuje Arkadiusz Grądkowski, Prezes OIGWM POLMED.
 

Arkadiusz Grądkowski nowym prezesem Izby POLMED

Arkadiusz Grądkowski pełniący do tej pory funkcję dyrektora POLMED został wybrany na nowego prezesa izby. Misją nowego prezesa jest m.in. zwiększenie rozpoznawalności Izby, wzmocnienie współpracy z decydentami w celu tworzenia klarownego prawa, szerzenie wiedzy nt. wyrobów medycznych wśród opinii publicznej, jak również dążenie do poprawy sytuacji pacjentów w obszarze dostępu do innowacyjnych technologii nielekowych.

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa – czy to rozwiązanie przyjazne dla pacjenta?

Jedną z propozycji legislacyjnych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa . Według Urzędu, przepis będzie oznaczał skuteczniejszą ochronę konsumentów,  a przede wszystkim seniorów. Problem w tym, że całkowite zakazy, bez zaprojektowania szczegółowych przepisów i obejmujące tak szeroką grupę podmiotów nic w tym zakresie nie zmienią. Większość firm, oferujących produkty dla osób starszych, sprzedaje asortyment, który nie należy do kategorii wyrobów medycznych. Prawo, które ma ochronić seniora, w konsekwencji może mu zaszkodzić.

Jak poprawić dostęp do innowacyjnych wyrobów medycznych?

System opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia zmian. Jako Izba POLMED chcemy zwrócić szczególną uwagę na występujące w Polsce ograniczenia w dostępie pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych i rozpocząć dyskusję dotyczącą sposobów poprawy tego stanu. W celu stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska, w centrum którego jest pacjent i jego potrzeby, należy zadbać o równy, nieprzerwany i przewidywalny, niezależnie od wszelkich zmian legislacyjnych, dostęp do innowacyjnych technologii nielekowych. - mówi Arkadiusz Grądkowski, dyrektor Izby POLMED.

Stanowisko Izby POLMED ws. projektu zmiany ustawy refundacyjnej

Jako największa organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku, dążymy do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska, w centrum którego jest pacjent i jego potrzeby. Dlatego też, pomimo, że konsultacje społeczne jak i prace nad nowelizacją ustawy dopiero się rozpoczęły, naszym zadaniem jest sygnalizowanie największych ryzyk związanych z projektem, podkreślając jednocześnie jak ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony zdrowia pełnią wyroby medyczne.

12 organizacji apeluje o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

Organizacje branżowe i związki pracodawców wspólnie zaapelowały o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W liście otwartym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, sygnatariusze zaznaczają, że zmiany legislacyjne w obszarze dostępu do terapii są potrzebne, ale ani czas procedowania, ani proponowany kierunek zmian zawarty w obecnym projekcie ustawy nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Izba POLMED z nowym zarządem i dyrektorem generalnym

Walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED wybrało nowy ośmioosobowy zarząd. Nowym dyrektorem generalnym Izby został Arkadiusz Grądkowski, były doradca Komisji Europejskiej ds. wyrobów medycznych oraz wicedyrektor w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.