Artykuły powiązane z hasłem

#NaPomocNiesamodzielnym

5 wyników

Brak kadr pogłębia kryzys w długoterminowej opiece domowej

Osób niesamodzielnych wymagających opieki jest w Polsce coraz więcej. To nie tylko osoby starsze, których z roku na rok przybywa, ale także dzieci w rodzinach zastępczych czy ludzie młodzi, którzy cierpią na różne choroby skutkujące niesamodzielnością. Długoterminowa opieka domowa – zarówno formalna, w różnego typu placówkach, jak i nieformalna, domowa – boryka się z szeregiem wyzwań, z których najpoważniejszym są braki kadrowe. Sytuacja jest alarmująca. Aby ją zmienić, konieczne są m.in. poszerzenie kompetencji opiekunów, wzrost wynagrodzeń i prestiżu zawodów w opiece długoterminowej – radzi Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”.

Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej - potrzeba naszych czasów

Obecny od lat w dyskursie publicznym wielu krajów termin deinstytucjonalizacji od dłuższego czasu jest obecny również w polskiej polityce. Podkreśla to działalność Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie trwają prace nad strategiami deinstytucjonalizacji. Wprawdzie problem ten nie zawsze jest jednoznacznie rozumiany, a dyskusja dotyka niekiedy tylko wybranych aspektów zagadnienia, deinstytucjonalizacja jednak, jako temat rozważań i cel działań zyskuje sobie coraz ważniejsze miejsce w debatach publicznych i programach działania tak instytucji, jak i organizacji pozarządowych.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - Zdrowie psychiczne dla wszystkich

Pozbawieni rodzinnego i społecznego wsparcia pacjenci cierpiący na choroby psychiczne, w tym schizofrenię z objawami negatywnymi, stają się zupełnie nieporadni i zależni od innych. Właściwie dobrana terapia farmakologiczna i psychologiczna oraz pomoc najbliższych pozwala wrócić im do pełnienia ról społecznych sprzed epizodu choroby. 10 października odchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ang. World Mental Health Day).

Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

Prawie 450 uczestników uczestniczyło w sześciu debatach w ramach zorganizowanej przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” konferencji zatytułowanej „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro”. Celem wydarzenia było wypracowanie wspólnych rozwiązań w dobie postępujących zmian demograficznych i pandemii COVID-19. Każda z debat kończyła się ankietą, której wyniki posłużą organizatorom do wnikliwej analizy stanu opieki długoterminowej  w Polsce oraz pozwolą wypracować wnioski na przyszłość.

Potrzebne zmiany w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - raport

W związku z trwającą w Polsce debatą na temat zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, do listy najważniejszych wyzwań z punktu widzenia opieki nad potrzebującymi w Polsce, eksperci tegorocznego raportu nt. stanu opieki długoterminowej, dołączyli problemy osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Szczególną uwagę poświęcili dzieciom i młodzieży cierpiącym na schizofrenię. Rekomendacje kierunków zmian przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.