X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Opublikowane 13 października 2020
X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2020 r. w formie zdalnej.


Rejestracja:
 

W programie:
 1. Jak skutecznie diagnozować ciężkie dyslipidemie (ciężka hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia, hyperLp(a), inne)
  – jak leczyć, kiedy przesłać do ośrodka referencyjnego. 
  Propozycja rekomendacji postępowania PTL/KLRwP 2020.
 2. Ciężka hipercholesterolemia z wyjściowym stężeniem cholesterolu LDL=292 mg/dL 
  – diagnostyka i leczenie krok po kroku, a może leczenie skojarzone od początku?
 3. Pacjent z nietolerancją statyn u pacjenta z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca i innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. 
  Nowa definicja nietolerancji statyn wg ILEP 2020. Jak osiągnąć cel terapeutyczny u takiego pacjenta?
 4. Pacjent objawowy po zawale mięśnia sercowego będący na terapii skojarzonej, w celu terapeutycznym LDL-C. 
  Czego szukamy, co może być przyczyną kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych?
 5. Trudny pacjent w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty – pacjent z ciężką hipertriglicerydemią ze stężeniem TG=2594 mg/dL 
  – diagnostyka i leczenie – krok po kroku.
  Błąd dietetyczny, a może rodzinna chylomikronemia?

Produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej.

 1. Bezpieczeństwo i skuteczność połączeń nutraceutyków w leczeniu zaburzeń lipidowych i prewencji chorób serca i naczyń
  (wytyczne ILEP 2018/opinia ekspertów 2019).
 2. Znaczenie leczenia niefarmakologicznego oraz nutraceutyków u pacjentów niskiego ryzyka (<1%) z wysokim utrzymującym się stężeniem cholesterolu LDL.
  Krytyczne znacznie wczesnej interwencji – wytyczne ILEP 2020.
 3. Ryż czerwony (monakolina A) – miejsce w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.
  Najnowsze dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa (nutrivigilance).
 4.  Kwasy omega-3 – najnowsze wyniki badań 2020. Co z efektem klasy kwasów omega-3? 
  Którzy pacjenci osiągają największe korzyści z ich stosowania?
 5. Resweratrol, koenzym Q10, kurkumina, fitosterole, a może bergamotka – co wiemy na pewno?
 6. Nutraceutyki o istotnym znaczeniu w leczeniu aterogennej dyslipidemii. Karczoch i co jeszcze?
 7. Znaczenie polifenoli w prewencji i leczeniu chorób serca i naczyń. Czy mogą stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego? 
  A jeśli tak – to jak, kiedy i u kogo?

Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce i na świecie (2020)

 1. Wyniki badania Da Vinci–częstość występowania, diagnostyka i leczenia zaburzeń lipidowych w 2020r. w Europie
 2. Wyniki badania EUROASPIRE V i rejestrów POL-ACS, TERCET + pierwsze wyniki parametrów lipidowych KOS-Zawał
  – leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
  Jak jest, a jak powinno być – miejsce diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Narodowym Programie Serca.
 3. Najnowsze analizy badania LIPIDOGRAM 2015 a codzienna praktyka lekarska w gabinecie lekarza rodzinnego w Polsce na tle najnowszych wyników badań światowych z baz NCDRisC oraz GBD.
 4. Diagnostyka zaburzeń lipidowych w czasach pandemii? Czy jest to możliwe? Jak należy to zorganizować. Rola lekarza rodzinnego a specjalisty.

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL (2021) leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce (po raz pierwszy ogłoszone na Kongresie PTL!)

 1. Organizacja wytycznych, częstość występowania zaburzeń lipidowych w Polsce, organizacja opieki nad pacjentami z dyslipidemią w Polsce
  – propozycja sieci ośrodków certyfikowanych (KLRwP)
 2. Profil lipidowy – jakie parametry lipidowe będziemy oceniali w roku 2021 i dla jakie dla wybranych pacjentów z grup ryzyka będą miały największe znaczenie (PTDL)
 3. Stratyfikacja ryzyka pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Definicja ryzyka ekstremalnego (PTK)
 4. Leczenie farmakologiczne zaburzeń lipidowych w 2021 r. (PTL)
 5. Postępowanie z zaburzeniami lipidowymi w wybranych grupach pacjentów (OZW, cukrzyca, choroby nerek, Covid-19, in.) (PTD)

Rekomendacje PTK/PTL (2020) szczegółowego postępowania z pacjentem bardzo wysokiego i ekstremalnego ryzyka sercowo-naczyniowego po zawale mięśnia sercowego

 1. Jak leczymy zaburzenia lipidowe u pacjentów po zawale mięśnia sercowego w Polsce?
  LDL-C przy przyjęciu, przy wypisie (organizacja tzw. discharge letter), czy jest lepiej 12-24 miesięcy po hospitalizacji?
 2. Jak skutecznie oceniać ryzyko pacjenta po zawale mięśnia sercowego? Czy każdy pacjent ma takie samo ryzyko progresji miażdżycy, destabilizacji blaszki miażdżycowej, kolejnych incydentów sercowych?
 3. Rekomendacja stosowania terapii skojarzonej już w trakcie hospitalizacji – kiedy, dla kogo, dlaczego?
 4. Program lekowy dla inhibitorów PCSK9 – kto i kiedy może skorzystać. Organizacja opieki w Polsce.

Współpracujemy z pacjentami! Wspólna sesja z Polską Unii Organizacji Pacjenckich, FH Europe oraz innymi organizacjami pacjenckimi.

 1. Co należy zrobić z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, płatnika/NFZ, lekarzy i pacjentów by skutecznie leczyć pacjentami z zaburzeniami lipidowymi i ich powikłaniami?
 2. Program KOS-Zawał i POZ-Plus odpowiedzią na programy prewencji sercowo-naczyniowej w Polsce, szansą na skuteczne diagnozowanie i leczenie zaburzeń lipidowych?
 3. Czy powinien powstać program opieki koordynowanej w prewencji pierwotnej, a może program koordynowanej opieki nad pacjentem z zaburzeniami lipidowymi, a może powinna być to część dobrze przygotowanego Narodowego Programu Zdrowego Serca/Chorób Układu Krążenia!

Cholesterol, miażdżyca, statyny i leczenie hipolipemizujące, możliwe interakcje lekowe - czyli jak to jest u pacjentów z Covid-19.

 1. Dlaczego pacjenci z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz rozpoznaną chorobą serca są pacjentami najwyższego ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu Covid-19?
 2. Znaczenie cholesterolu we wnikaniu koronawirusa do komórek gospodarza, redukcja stężenia cholesterolu a hamowanie replikacji wirusa.
 3. Statyny i leczenie hipolipemizujące jako skuteczne leki antywirusowe. Możliwe interakcje lekowe – o czym musimy pamiętać?
 4. Kwasy omega-3 a zakażenie koronawirusem. Skuteczna metoda leczenia Covid-19? Statyny i kwasy omega-3 jako optymalne połączenie w walce z koronawirusem?

Nowe leki, nowe wyzwania, którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści. Jak będzie wyglądała perspektywa leczenia w roku 2021?

 1. Kwas bempodojowy w monoterapii i w leczeniu skojarzonym z ezetymibem. Alternatywa dla inhibitorów PCSK9?
  Skuteczna możliwość leczenia zapalenia? Miejsce w rekomendacjach leczenia zaburzeń lipidowych.
 2. Inklisiran a inhibitory PCSK9. Kto może skorzystać z terapii inklisiranem? Miejsce inklisiranu w wytycznych PTL 2021.
 3. Terapia antysensowa w leczeniu hiper-Lp(a) – TQJ230 – badanie Lp(a)Horizon.
 4. Apabetalon, ewinakumab, wolanesorsen, wupanorsen, BIO89-100
  – stan wiedzy na rok 2020. Które grupy pacjentów mogą odnieść największą korzyść.
 5. Vascepa – najnowsze wyniki badań w prewencji pierwotnej i wtórnej. Miejsce w wytycznych polskich 2021, kiedy będzie dostępna na rynku polskim?
 6. Próba przewidzenia wytycznych leczenia zaburzeń lipidowych na najbliższe lata.

Inhibitory PCSK9 – aktualny stan wiedzy w 2020r. – nowe badania, nowe grupy pacjentów?

 1. Najciekawsze wyniki badań dotyczące inhibitorów PCSK9 – doniesienia ACC, ESC, EAS i AHA 2020.
 2. Stan refundacji inhibitorów PCSK9 w Polsce i Europie. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
 3. Nowe grupy pacjentów, które mogą i powinny być leczone inhibitorami PCSK9
  – prewencja pierwotna, wysokie stężenie Lp(a), niewydolność nerek, osoby w wieku podeszłym, kobiety w ciąży?
 4. Znaczenie inhibitorów PCSK9 w leczeniu homo- i heterozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii. Rola w terapii dzieci z FH
  – najnowsze wyniki badań.
 5. Wytyczne dotyczące wczesnej interwencji z zastosowaniem inhibitorów PCSK9 (w trakcie hospitalizacji, w ambulatorium) dla wybranych grup pacjentów najwyższego i ekstremalnego ryzyka. Próba rekomendacji.
 6. Dlaczego ezetymib powinien być zawsze składowym leczenia skojarzonego z inhibitorami PCSK9. 
  Pokażmy to na przypadkach klinicznych – pacjent z FH oraz pacjent po OZW.

Ryzyko sercowo-naczyniowe, Ryzyko rezydualne oraz skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych. Nie patrzymy na jeden element układanki, a na cały profil lipidowy!

 1. Znaczenie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych w ocenie ryzyka i predykcji zdarzeń sercowo-naczyniowych – wpływ na sposób leczenia. Czy na pewno tylko dla pacjentów niskiego i umiarkowanego ryzyka?
 2. Nie-HDL czy ApoB, a może po prostu LDL-C? W jakich grupach pacjentów powinniśmy oceniać wszystkie wymienione parametry lipidowe.
 3. Remnanty cholesterolu – wiedza akademicka czy realne znaczenia dla predykcji ryzyka sercowo-naczyniowego?
 4. Lipoproteina (a) – co wiemy, dlaczego nie oceniamy w Polsce, dlaczego powinniśmy oceniać? Jak skutecznie leczyć hyperLp(a)!
 5. Stan przedcukrzycowy, cukrzyca a zaburzenia lipidowe. Jak skutecznie leczyć zaburzenia lipidowe by nie zapomnieć o tym ryzyku rezydualnym? Znaczenie nowych leków hipoglikemicznych (flozyny) w leczeniu dyslipidemii.
 6. Zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze – razem czy osobno? Jak poprawić leczenie, zjawisko adherencji i compliance.
  Polypile jako najskuteczniejsza forma terapii? Dlaczego wciąż stosowane tak rzadko?

Poprawiamy i uzupełniamy wytyczne ESC/EAS 2019 leczenia zaburzeń lipidowych

 1. Optymalna dieta dla naszego serca a optymalna dieta dla pacjenta z zaburzeniami lipidowymi? Czy taka sama dla osoby zdrowej, osoby z cukrzycą, pacjenta po zawale?
 2. Leczenie pacjentów z niskim i umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Jak skutecznie leczyć, by skutecznie zapobiec incydentom S-N (wytyczne ILEP 2020)?
 3. Pacjenci z nietolerancją statyn częściową i całkowitą. Miejsce leczenia skojarzonego? Dlaczego wczesna interwencja jest krytyczna? Jak skutecznie leczyć – znaczenie inhibitorów PCSK9, inklisiranu, nutraceutyków i kwasu bempodojowego (najnowsze wytyczne ILEP 2020)
 4. Nowoczesna prewencja zdarzeń u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
 5. Trudne grupy codziennej praktyki klinicznego: leczenie zaburzeń lipidowych u sportowców.

Rodzinna hipercholesterolemia – tak wiele mówimy, tak małe postępy mamy…

 1. Rozpoznanie rodzinnej hipercholesterolemii u dziecka. Diagnostyka i leczenie krok po kroku – dlaczego stosujemy tak niskie dawki statyn? Najnowsze wyniki badań. Rekomendacje Mighty Medic & ILEP 2021.
 2. Rodzinna hipercholesterolemia w Polsce. Częstość występowania, możliwości diagnostyki i leczenia (także w czasie pandemii) oraz wyniki programu lekowego dla inhibitorów PCSK9.
 3. Rodzinna hipercholesterolemia u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego – częstość występowania, jak szybko rozpoznać i jak skutecznie leczyć, a jak skutecznie monitorować? Czy to powinna być nieodzowna część programu KOS-Zawał, a może część Narodowego Programu Zdrowego Serca?
 4. Jak powinny wyglądać rekomendacje dla pacjenta z rodzinną hipercholesterolemią – przykładowy discharge letter dla chorego zarówno
  bez jak i z OZW.

Nie omijamy trudnych tematów - leczenie ciężkich zaburzeń lipidowych u kobiet w ciąży (2020):

 1. Jak powinien wyglądać zdrowy tryb życia kobiety w ciąży. Wytyczne dotyczące diety, wysiłku fizycznego oraz (braku) używek. Ryzyko dla płodu i matki.
 2. Wytyczne ILEP 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych u kobiet w ciąży, w tym hipercholesterolemii rodzinnej. Możliwości zastosowania nowych leków.
 3. Ciężka hipertriglicerydemia w ciąży – ryzyko dla matki i płodu, prewencja i leczenie ostrego zapalenia trzustki – diagnostyka i postępowanie.
 4. Choroby serca w przebiegu ciąży – nadciśnienie, cukrzyca, a może powikłania po chemioterapii – elementy kardioonkologii. Występowanie, prewencja, leczenie.
Wydarzenie pod patronatem redakcji Medicalpress

Źródło: PTL