Jarosław Pinkas złożył rezygnację z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego

Opublikowane 20 listopada 2020
Jarosław Pinkas złożył rezygnację z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego
Jarosław Pinkas złożył dzisiaj rezygnację ze stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, która została przyjęta przez Premiera. Pinkas w swoim oświadczeniu poinforomował, że rezygnacja była powodem gwałtownie pogorszającego się stanu zdrowia i konieczności podjęcia leczenia. Obowiązki szefa GIS będzie wykonywał Krzysztof Saczka.
Doniesiepotwierdził rzecznik rządu Piotr Muller - "Główny Inspektor Sanitarny J. Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Premier przyjął rezygnację. Składamy ogromne podziękowanie za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii. Obowiązki GIS będzie wykonywał zastępca Krzysztof Saczka".

Jarosław Pinkas był szefem Głównej Inspekcji Sanitarnej od 2018 roku, wcześniej pełnił funkcję wiceministra zdrowia.

Oświadczenie Jarosława Pinkasa:

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy,

ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu mojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzję o złożeniu dymisji podjąłem z ciężkim sercem. Uznałem, że wypełnianie powierzonej mi misji z pełnym oddaniem i poświęceniem nie jest w tej sytuacji możliwe.

Dziękuję Państwu za dwa lata wspólnej, intensywnej i pełnej zaangażowania współpracy. Obejmując urząd, miałem marzenia o przeprowadzeniu wielu nowatorskich zmian, które uczyniłyby naszą pracę lepszą, skuteczniejszą i bardziej innowacyjną w służbie zdrowia publicznego. Ich wprowadzenie w życie nie zawsze okazywało się łatwe czy możliwe.

Ostatnie miesiące zdominowane zostały przez pandemię. Spadło na nas wiele dodatkowych i trudnych obowiązków. Ale to doświadczenie pokazało, że wobec wielkich wyzwań zdrowotnych udało nam się stanąć w jednym szeregu. Jestem przekonany, że jest to dla nas bezcenny sprawdzian. Nasza instytucja po raz kolejny okazała się być kluczowym filarem w ochronie zdrowia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu niż kilka miesięcy temu, lepiej przygotowani do kolejnych wyzwań. Dziękuję Państwu za wytrwałość, ciężką pracę w niełatwych warunkach i poświęcenie. Mam nadzieję, że dotychczasowe działania będą kontynuowane, a praca w Inspekcji Sanitarnej pozostanie zaszczytną służbą na wszystkich szczeblach funkcjonowania instytucji.

Życzę wszystkim pracownikom zdrowia i satysfakcji z realizacji naszej misji.Źrodło: twitter, onet.pl
Foto: pap.pl