Artykuły powiązane z hasłem

#standardy

7 wyników

Powstały pierwsze polskie wytyczne NCCN w leczeniu raka szyjki macicy

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN, a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwsze z kilku wytycznych dla ośrodków onkologicznych. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy. Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak by pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach. Edycja polska wytycznych jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

Wyzwania w poprawie dostępu do opieki paliatywnej wymagają pilnego zaadresowania

Opieka paliatywna w Polsce, mimo że należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, nadal nie zabezpiecza zapotrzebowania na tę formę opieki medycznej i konieczne są dalsze działania w celu zwiększenia jej dostępności. W Polsce w 2019 roku funkcjonowało: 488 hospicjów domowych dla dorosłych, 71 hospicjów domowych dla dzieci, 191 jednostek stacjonarnych (oddziały medycyny paliatywnej i hospicja stacjonarne) oraz 155 poradni medycyny paliatywnej. W jednostkach tych zatrudnionych było >2,5 tys. lekarzy oraz>6 tys. pielęgniarek. W 2019 roku ze świadczeń z opieki paliatywnej skorzystało; 62,6 tys. pacjentów – opieka domowa, 36,5 tys. pacjentów – opieka stacjonarna. Niestety w Polsce nadal wielu pacjentów umiera w trakcie oczekiwania na objęcie opieką paliatywną, co nie powinno mieć miejsca.

Prof. Andrzej Marszałek: O poprawę jakości badań patomorfologicznych walczymy od ponad 20 lat

Badania patomorfologiczne do tej pory były wrzucana do „jednego worka” z innymi procedurami, często w ramach ryczałtu. Dlatego wiele szpitali cięło koszty i zlecało wykonanie badań po minimalnych kosztach, co odbijało się na ich jakości. Nowy system finansowania i akredytacji ma zapewnić pełne rozpoznanie, to aby każdy pacjent miał wykonane badania w tym samym standardzie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Skróci się czas wykonywania badania, pozwoli na uzyskanie „od razu” pełnego rozpoznania patomorfologicznego, podniesie jakość badań, a także umożliwi pracę lekarzom patomorfologom w jednostce odpowiednio wyposażonej i z odpowiednim zapleczem technologicznym. - przekonuje prof. Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. 

Polscy i amerykańscy eksperci opracują standardy opieki nad chorymi onkologicznymi we współpracy z National Comprehensive Cancer Network

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Alliance for Innovation (AFI) podpisały umowę o współpracy, dzięki której eksperci z NCCN podzielą się swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem w opracowaniu zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w Polsce.

Nowe zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerki

"Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym” zostały opublikowane w lipcu b.r. na łamach czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.

83 Wiosenna Konferencja PTK - najważniejsze zmiany w rekomendacjach kardiologicznych ostatniego roku

83. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a zarazem XII Konferencja czasopisma „Kardiologia Polska” jest dorocznym spotkaniem środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. A tych nie brakuje. Choroba wieńcowa, nabyte wady serca czy problemy z leczeniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych takich jak cukrzyca czy zaburzenia lipidowe, to tematy, o których w trakcie konferencji będą mówią zaproszeni eksperci z całego kraju.

NCCN: zalecenia opieki nad dziećmi z ostrą białaczką limfoblastyczną

Nowe tłumaczenia zaleceń NCCN (stowarzyszenie czołowych centrów leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych) dotyczące ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w językach chińskim, japońskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim są dostępne nieodpłatnie na NCCN.org.