Artykuły powiązane z hasłem

#standardy

13 wyników

Prof. Tomasz Hryniewiecki: standardy w kardiologii poprawią jakość opieki nad pacjentami

Wytyczne w kardiologii zmieniają się w ostatnim czasie tak dynamicznie, że jeszcze nie zdążymy powszechnie zapoznać lekarzy z aktualnymi zaleceniami, a już pojawiają się ich aktualizacje. Z tego, między innymi, wynikają problemy ze skuteczną implementacją wytycznych w ramach codziennej praktyki klinicznej. Odpowiedzią na te wyzwania mają być standardy postępowania w kardiologii, tworzone przez środowisko naukowe, konsultowane z odpowiednimi agendami i akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia. Otrzymaliśmy sygnały o pozytywnej ocenie tej koncepcji ze strony decydentów i jesteśmy na zaawansowanym etapie prac nad wdrożeniem tej idei – mówi prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Standardy postępowania w przypadku terminacji ciąży wymagają zaktualizowania

Należy poprawić rekomendacje dla ginekologów, czyli aktualny sposób postępowania lekarza wobec pacjentki, zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - wskazuje Prawo.pl. Jak informuje serwis, w obecnym brzmieniu liczące niecałe sześć stron rekomendacje są niezgodne z prawem, np. przymuszają do leczenia psychiatrycznego pacjentki, które chcą przerwać ciążę z uwagi na zdrowie psychiczne.

Co czeka pacjentów w cyfrowym świecie? Telemedycyna: 5 trendów na rok 2024

Po pierwsze – coraz większa liczba rozwiązań technologicznych, które będą zmieniać rynek zdrowia. Po drugie – realne rozwiązywanie problemów pacjentów m.in. skracanie kolejek do lekarza. Po trzecie – stałe wzrosty w Polsce i na świecie. Nie tylko w obszarze teleporad, ale też telediagnostyki, telerehabilitacji, czy telemonitoringu. Po czwarte – współtworzenie standardów obsługi oraz norm etycznych, w taki sposób, by pacjent korzystający z rozwiązań telemedycznych był zaopiekowany i bezpieczny. Jakie najważniejsze zmiany czekają rynek telemedycyny w roku 2024? W którym kierunku będzie rozwijać się branża i co te zmiany będą oznaczały dla pacjentów? Oto 5 najważniejszych trendów według Pawła Białasa, Prezesa Erecept.pl.

Sposób procedowania projektu rozporządzenia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych narusza zasady dialogu społecznego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjęła stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych labolatoriów diagnostycznych. Zdaniem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych sposób procedowania projektu rozporządzenia przez Ministra Zdrowia może być uznany za naruszający ustawowo wymaganą procedurę opiniowania projektu aktu normatywnego.

Chorzy na ból. Nowe standardy leczenia bólu w Polsce

Wprowadzony w tym roku standard leczenia bólu dotyczy nawet 27 proc.[1] chorych w Polsce. Od sierpnia br. podmioty lecznicze mają obowiązek mierzyć poziom natężenia bólu oraz wprowadzać jego odpowiednie leczenie. Jednocześnie eksperci podkreślają, że konieczne jest zapewnienie lekarzom skutecznych narzędzi, które ułatwią precyzyjną diagnozę. Coraz częściej mówi się o tym, że ból powinien być leczony multimodalnie – z uwzględnieniem szerokiego wachlarza metod terapeutycznych, którego farmakoterapia nie jest jedynym, ale istotnym elementem.

Kompleksowa profilaktyka? – Tylko według standardów

Popandemiczny dług zdrowotny wiąże się ze znacznie większym zapotrzebowaniem ze strony pacjentów na badania diagnostyczne. Same badania przesiewowe nie wyczerpują jednak kompleksowej profilaktyki. Składają się na nią także: wywiad lekarski, badanie fizykalne, pomiary, porady, szczepienia – przypomina w rozmowie ekspert Medicover dr Agnieszka Motyl, powołując się na Standardy Profilaktyki obowiązujące w firmie.

Powstały pierwsze polskie wytyczne NCCN w leczeniu raka szyjki macicy

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN, a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwsze z kilku wytycznych dla ośrodków onkologicznych. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy. Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak by pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach. Edycja polska wytycznych jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

Wyzwania w poprawie dostępu do opieki paliatywnej wymagają pilnego zaadresowania

Opieka paliatywna w Polsce, mimo że należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, nadal nie zabezpiecza zapotrzebowania na tę formę opieki medycznej i konieczne są dalsze działania w celu zwiększenia jej dostępności. W Polsce w 2019 roku funkcjonowało: 488 hospicjów domowych dla dorosłych, 71 hospicjów domowych dla dzieci, 191 jednostek stacjonarnych (oddziały medycyny paliatywnej i hospicja stacjonarne) oraz 155 poradni medycyny paliatywnej. W jednostkach tych zatrudnionych było >2,5 tys. lekarzy oraz>6 tys. pielęgniarek. W 2019 roku ze świadczeń z opieki paliatywnej skorzystało; 62,6 tys. pacjentów – opieka domowa, 36,5 tys. pacjentów – opieka stacjonarna. Niestety w Polsce nadal wielu pacjentów umiera w trakcie oczekiwania na objęcie opieką paliatywną, co nie powinno mieć miejsca.

Prof. Andrzej Marszałek: O poprawę jakości badań patomorfologicznych walczymy od ponad 20 lat

Badania patomorfologiczne do tej pory były wrzucana do „jednego worka” z innymi procedurami, często w ramach ryczałtu. Dlatego wiele szpitali cięło koszty i zlecało wykonanie badań po minimalnych kosztach, co odbijało się na ich jakości. Nowy system finansowania i akredytacji ma zapewnić pełne rozpoznanie, to aby każdy pacjent miał wykonane badania w tym samym standardzie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Skróci się czas wykonywania badania, pozwoli na uzyskanie „od razu” pełnego rozpoznania patomorfologicznego, podniesie jakość badań, a także umożliwi pracę lekarzom patomorfologom w jednostce odpowiednio wyposażonej i z odpowiednim zapleczem technologicznym. - przekonuje prof. Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. 

Polscy i amerykańscy eksperci opracują standardy opieki nad chorymi onkologicznymi we współpracy z National Comprehensive Cancer Network

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Alliance for Innovation (AFI) podpisały umowę o współpracy, dzięki której eksperci z NCCN podzielą się swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem w opracowaniu zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w Polsce.

Nowe zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerki

"Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym” zostały opublikowane w lipcu b.r. na łamach czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.

83 Wiosenna Konferencja PTK - najważniejsze zmiany w rekomendacjach kardiologicznych ostatniego roku

83. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a zarazem XII Konferencja czasopisma „Kardiologia Polska” jest dorocznym spotkaniem środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. A tych nie brakuje. Choroba wieńcowa, nabyte wady serca czy problemy z leczeniem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych takich jak cukrzyca czy zaburzenia lipidowe, to tematy, o których w trakcie konferencji będą mówią zaproszeni eksperci z całego kraju.