Artykuły powiązane z hasłem

#samoopieka

3 wyników

Dr Gałązka-Sobotka: samoleczenie musi być oparte na ścisłej relacji pacjenta z farmaceutą i lekarzem POZ

Dzisiaj, kiedy jesteśmy na progu rozwoju opieki farmaceutycznej i koordynowanej opieki zdrowotnej w Polsce, pojawia się naturalna okoliczność do tego, abyśmy w cele tych dwóch reform, tych dwóch zmian systemowych wpisali edukację obywateli, która wzmocni ich kompetencje w zakresie samoleczenia - tłumaczy dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Odpowiedzialna samoopieka kluczem do poprawy zdrowia publicznego

Szacuje się, że obecnie w Unii Europejskiej występuje 3,3 miliona przypadków drobnych dolegliwości dziennie. W Polsce rozpoznanych jest ponad 160 problemów terapeutycznych (ICD-10), zaliczanych do drobnych dolegliwości, które tylko w nieco ponad 50% leczonych jest w ramach samodzielnego dbania o zdrowie. Pełne wykorzystanie potencjału samoleczenia i samoopieki przekłada się na zmniejszenie o jedną czwartą zapotrzebowania na wizyty lekarskie. Wymaga to jednak systemowego podejścia, w tym edukacji pacjentów, wspieranej przez profesjonalistów – lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki. To główny wniosek najnowszego raportu "Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną," opracowanego przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z PASMI "Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty".

Telemedyczne wsparcie okołooperacyjnej aktywności fizycznej pacjentów onkologicznych

Szacuje się, że wraz ze starzeniem się społeczeństw, nawet o 67% w ciągu 10 lat wzrośnie liczba starszych pacjentów wymagających operacji onkologicznej. Operacje brzuszne oraz w obrębie klatki piersiowej są często rozległymi zabiegami, mocno obciążających organizm chorego. Badania randomizowane wykazały, że promowanie wśród pacjentów samo-opieki w okresie okołooperacyjnym, w tym utrzymanie aktywności fizycznej i szybkie uruchomienie, wpływają pozytywnie na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, zachowania prozdrowotne oraz wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej.