Artykuły powiązane z hasłem

#rzecznikprawpacjenta

30 wyników

RPP: lista technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej powinna być odpowiednio szeroka i obejmować różnorodne wskazania

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że lista technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej powinna być odpowiednio szeroka i obejmować różnorodne wskazania i rekomenduje 24 technologie lekowe, które obejmują 20 leków oraz 20 substancji czynnych lub ich kombinacji. „To szansa na realizację oczekiwań różnych grup pacjentów, związanych z potrzebą zapewnienia dostępności terapii zgodnych z najbardziej aktualnymi standardami klinicznymi” – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.

Bartłomiej Chmielowiec: Większa świadomość i przestrzeganie praw pacjenta to wyższa jakość opieki zdrowotnej

Im więcej naszych działań, które skutkują m.in. lepszą znajomością praw pacjenta, tym więcej będzie tych zgłoszeń. Ja również zachęcam pacjentów do podejmowania aktywności, aby nie bali się zgłaszać naruszeń, by walczyli o swoje prawa. uważam, że powinniśmy - jako społeczeństwo – nauczyć się mówić o problemach, nie zamiatać ich pod dywan, rozmawiać o nich, zgłaszać je, a co za tym idzie - podnosić jakość świadczeń zdrowotnych. - podkreśla w rozmowie z redakcją Medicalpress Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

RPP: w czasie pandemii Pacjenci zgłaszają najwięcej problemów z dostępem do POZ

Brak możliwości kontaktu z rejestracją, odmowa rejestracji na wizytę czy trudności w uzyskaniu transportu sanitarnego – na te problemy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej najczęściej skarżą się pacjenci do Rzecznika Praw Pacjenta. Przed pandemią więcej skarg dotyczyło szpitalnictwa, a przez cały czas najlepiej oceniana jest praca lekarzy specjalistów. – Głównym problemem pacjentów jest w dalszym ciągu ograniczona dostępność świadczeń zdrowotnych na każdym poziomie leczenia oraz brak koordynacji działań w opiece nad pacjentem – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

SMA diagnozujemy i leczymy coraz skuteczniej

Sierpień, który od wielu lat jest miesiącem szerzenia świadomości o rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), zakończył się międzynarodowym spotkaniem społeczności SMA w Józefowie pod Warszawą. Jednym  z punktów w programie wydarzenia była debata „Nowe perspektywy w leczeniu i opiece nad chorym z SMA”, w której wzięli udział eksperci medyczni oraz eksperci systemu ochrony zdrowia. Dyskutowali o tym, co jeszcze można zrobić, aby opieka nad pacjentem z SMA była jak najbardziej efektywna.

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował ostatni rok

Ponad 135 tys. zgłoszeń trafiło do Rzecznika Praw Pacjenta w minionym roku. To o blisko 50 tys. więcej niż rok wcześniej i ponad 66 tys. więcej niż w 2018 r. - wskazano w sprawozdaniu z działalności RPP za 2020 r. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

Minister Zdrowia przedstawił szczegóły ustawy o jakości i bezpieczeństwie

W czwartek 22 lipca, podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Zapowiedział wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, systemu "no fault" i uproszczonego trybu ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski lub zdarzenie niepożądane. - Powołany zostanie fundusz kompensacyjny. Nie będzie możliwa już tylko droga sądowa, która jest długookresowa, ale i wymaga kosztów.

Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.

Problemy z dostępem do leczenia i realizacją programu szczepień - najczęstsze zgłoszenia do RPP w marcu

W marcu bieżącego roku konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta odebrali ponad 14 tys. połączeń telefonicznych.  We wszystkich sprawach dzwoniącym udzielono fachowej porady, przeprowadzono także niemal 1,5 tys. interwencji pisemnych i telefonicznych. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta bezpośrednio po zgłoszeniu problemu podejmują działania z uwagi na poważny stan pacjenta. 

Ruszyły prekonsultacje projektu funduszu kompensacyjnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Szybka ścieżka odszkodowawcza i przejrzyste zasady przyznawania rekompensaty w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko COVID19 to główne założenia nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 maja tego roku. Prekonsultacje projektu potrwają do 24 stycznia b.r.

NSA potwierdza decyzję Rzecznika - Centrum Urazowe narusza zbiorowe prawa pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane w Centrum Urazowym, w woj. łódzkim za naruszające zbiorowe prawa pacjentów – w którym jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak odpowiedniej ilości obsady lekarskiej zespołu urazowego, co ograniczyło dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Grzegorz Błażewicz: liczba zgłoszeń naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii cały czas rośnie

Grzegorz Błażewicz, Z-ca Rzecznika Praw Pacjenta przedstawia wyniki monitoringu dostępności do świadczeń zdrowotnych za październik 2020. Najczęstsze problemy zgłaszane przez pacjentów w ostatnim czasie to przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówek POZ, braku możliwości umówienia wizyty stacjonarnej, braku kontaktu telefonicznego lub zapisania się na teleporadę, wykonania badań diagnostycznych czy też długiego czasu oczekiwania na świadczenia. Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco podejmuje interwencje w sprawie naruszeń praw pacjenta. Wyniki monitoringu posłużyły także do wypracowania rekomendacji usprawnień w opiece w czasie pandemii.

RPP publikuje kolejne dane o sytuacji pacjentów w czasie pandemii Covid-19

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował kolejne dane dotyczące sytuacji pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii COVID-19 w październiku 2020. Aktualne dane zawiera anek do raportu "Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19”– aktualizacja za październik 2020 roku".