Artykuły powiązane z hasłem

#raport

39 wyników

Bartłomiej Chmielowiec alarmuje: pacjenci mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii - rekomendujemy konkretne działania

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, przedstawia wyniki monitoringu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii koronawirusa w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Rozmawiamy z Ministrem o kluczowych wnioskach i rekomendacjach dla systemu ochrony zdrowia. Wywiad powstał w ramach kampanii społecznej "Badam Się - Bo Chcę Żyć".

Tylko niespełna 40 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciwko koronawirusowi

Prawie 70 proc. Polaków uważa szczepienia za najskuteczniejszą metodę ochrony przed poważnymi chorobami, a niemal 80 proc. czuje się bezpieczniej wiedząc, że szczepienia przeciwko najgroźniejszym chorobom zakaźnym są obowiązkowe u dzieci – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Clear Communication Group na potrzeby raportu „Biotechnologia w centrum uwagi – świat medycznych technologii po COVID-19”. Jednak tylko 38,6 ankietowanych skorzystałoby z tej formy ochrony przed koronawirusem, co wyraźnie pokazuje, jak dużo obaw budzą wyniki prac firm biotechnologicznych i farmaceutycznych poszukujących skutecznego i bezpiecznego leku na COVID-19.

Raport RPP: Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19

Zespół ekspertów pod kierunkiem Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca opracował raport podsumowujący problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia do września 2020 r.

1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie

Wg danych NFZ aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską wraca do rozpoczętych przed pandemią działań informacyjnych na temat poliprgmazji. Celem jest zwrócenie uwagi społecznej – w szczególności seniorów - na zjawisko wielolekowości, by zminimalizować ryzyko nadmiernego i niekontrolowanego oddziaływania farmakologii na zdrowie i życie, zwłaszcza w okresie trwającej epidemii.

Europejskie standardy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego wciąż niedostępne dla polskich pacjentów

Opublikowany w maju tego roku przez Fundację Carita raport pt. „Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w szpiczaku plazmocytowym. Polska vs Europa.” pod redakcją prof. D. Dytfelda, ujawnił sytuację polskich chorych na szpiczaka plazmocytowego i pokazał ogromną dysproporcję w dostępie do nowoczesnych i skutecznych terapii między Polską a resztą Europy. Ta nierówność powinna być jak najszybciej zniwelowana. O to apelowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Fundację Carita i Fundację Żyjmy Zdrowo: prof. Ewa Lech-Marańda – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, prof. Dominik Dytfeld, prof. Krzysztof Giannopoulos i Łukasz Rokicki – prezes Fundacji Carita.

Koronawirus a ubezpieczenia na życie – czy Polacy ubezpieczają się chętniej?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CUK Ubezpieczenia, 8,36% respondentów zadeklarowało, że w trakcie pandemii wykupiło ubezpieczenie na życie.  Zdaniem ekspertów firmy, COVID-19 nie przyczynił się znacząco do wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie – CUK Ubezpieczenia obserwuje średnią dynamikę wzrostu sprzedaży tego produktu rzędu 103% w okresie od marca do lipca 2020.

24 proc. Polek rezygnuje z zakupu w aptece z powodu wstydu

Rola farmaceuty coraz częściej sprowadzana jest do roli sprzedawcy, a sama apteka traktowana jest jak sklep. Tymczasem, apteka jest miejscem szczególnym, które stawia zarówno przed farmaceutą, jak i pacjentem wyzwania, co pokazują wyniki badań. Aż 41% Polek doświadcza dyskomfortu w aptece podczas zakupu produktów związanych z dolegliwościami intymnymi czy antykoncepcją[1]. Jak widać, rola farmaceuty jest wyjątkowa, a dobra komunikacja z pacjentem jest kluczowa w procesie leczenia. Jak zmieniać rzeczywistość w trosce o dobro kobiet?

WDTL+ - propozycja nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do innowacyjnych terapii lekowych

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego opublikował raport dotyczący mechanizmów udostępniania i finansowania innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych. Najnowsze opracowanie IZWOZ UŁ zawiera propozycję stworzenia nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych technologii lekowych WDTL+. Klinicyści i pacjenci są zgodni: to potrzebne rozwiązanie, wychodzące naprzeciw potrzebom polskich pacjentów.

Zdrowie pracownika – wyniki raportu Medicover

Z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, prowadzącym do problemów zdrowotnych w przyszłości, boryka się przeciętny pracownik – wynika z Raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”. Wśród zatrudnionych powszechna jest nadwaga, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie. Ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Jednocześnie pracownicy, objęci dodatkową opieką medyczną, krócej przebywają na zwolnieniach lekarskich w porównaniu z ogółem pracowników.

RAPORT: Wpływ epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce 

Jak epidemia wpływa na system ochrony zdrowia? Prognoza skutków na najbliższy rok – czy budżet państwa będzie stać na zapewnienie dotychczasowych standardów opieki? Jakie braki organizacyjne służby zdrowia odsłoniła epidemia? Te pytania zadają i próbują na nie odpowiedzieć autorzy raportu, przygotowanego przez MODERN HEALTHCARE INSTITUTE i Kancelarię Doradczą Rafała Janiszewskiego.

Pierwsza ogólnoświatowa prognoza dotycząca COVID-19: do 1 stycznia można ocalić trzy czwarte miliona istnień ludzkich

W ramach pierwszej ogólnoświatowej prognozy dotyczącej pandemii COVID-19 w poszczególnych państwach, Instytut Ewaluacji i Metryki Zdrowia (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie Waszyngtońskim przewiduje, że dzięki stosowaniu sprawdzonych środków ochrony, takich jak noszenie masek i zachowywanie dystansu społecznego, od dziś do 1 stycznia można będzie ocalić blisko 770000 istnień ludzkich.

Jak rozpoznawać prawdziwe przełomy w onkologii i zapewnić ich priorytetowe potraktowanie przy analizach i decyzjach refundacyjnych?

Ogromny postęp w medycynie, wręcz rewolucja, jaka ostatnio dokonuje się na naszych oczach oraz wynikająca z niego imponująca liczba nowych terapii onkologicznych pociągają za sobą konieczność postawienia pytania o kryteria dokonywania wyboru i kolejność refundacji technologii lekowych przy ograniczonych zasobach finansowych. Te pytania zadają i próbują na nie odpowiedzieć autorzy raportu, przygotowanego przez MODERN HEALTHCARE INSTITUTE.