Artykuły powiązane z hasłem

#petycjaMRPiPS

1 wyników

Petycja w sprawie urlopów macierzyńskich matek wcześniaków już w MRPiPS

Przedstawiciele 8 organizacji rodzicielskich współpracujących w Ogólnopolskim Porozumieniu Razem dla wcześniaków oraz 2 organizacje działające w obszarze kardiologii dziecięcej wraz z prof. Ewą Helwich, krajową konsultant w dziedzinie neonatologii i prof. Tomaszem Szczapą, prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego wręczyli Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję w sprawie wydłużenia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków i chorych dzieci wymagających hospitalizacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zgodne co do tego, że zmiany w tym zakresie są potrzebne, a spotkanie zapoczątkowało prace nad ich wprowadzeniem.