Artykuły powiązane z hasłem

#ozymertynib

2 wyników

Światowy Dzień Raka Płuca z dobrymi wiadomościami dla pacjentów z mutacją w genie EGFR

Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Dziś dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia. - To przełom jakiego jeszcze nie było – zwraca uwagę Aleksandra Wilk koordynatorka Sekcji Raka Płuca Fundacji „To Się Leczy”.

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową w leczeniu uzupełniającym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w genie EGFR.