Artykuły powiązane z hasłem

#immunoterapia

28 wyników

Lekarze i pacjenci czekają na refundację najnowszych terapii na nowotwory głowy i szyi

Co roku w Polsce ok. 6,5 tysiąca osób zapada na nowotwory głowy i szyi, co stanowi poniżej 5 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Według lekarzy-onkologów, mimo pewnego wzrostu liczby zachorowań, nie grozi nam jednak epidemia tych rodzajów raka. Problem stanowi to, ze chorzy ciągle nie mają dostępu do immunoterapii gwarantującej wysoką przeżywalność.

Raka płuca dziś można leczyć nie miesiące, lecz lata

Faktem jest, że im wcześniej wykryta choroba, tym lepsze rokowanie. Ale nawet w zaawansowanych stadiach współczesna medycyna nie jest całkiem bezradna. Prof. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, zwraca uwagę na duże możliwości diagnostyki molekularnej i immunoterapii. Dzięki nim kilka lat temu onkolodzy zaczęli mówić o raku płuca jako o chorobie przewlekłej,  podobnej do cukrzycy. To zupełnie inna perspektywa.

Zmiany w leczeniu raka nerki na majowej liście refundacyjnej

Majowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poszerza się o 120 produktów bądź nowych wskazań. Pozytywne decyzje refundacyjne zwiększyły dostęp polskich pacjentów do wielu terapii m.in. w raku nerki.

prof. Piotr Rutkowski: W ostatnich latach dokonała się rewolucja, dzięki której możemy zaoferować naszym pacjentom najlepsze leczenie czerniaka

Dekadę temu mediana czasu przeżycia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wynosiła mniej niż rok – dzisiaj mogą nawet wyzdrowieć. Pacjenci mają możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia na każdym etapie choroby, a jednym z kluczowych elementów całego procesu leczenia jest immunoterapia.

RAK PŁUCA TO SIĘ LECZY czyli jak nie zaprzepaścić postępu w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce

Rak płuca pozostaje od wielu lat jednym ze słabszych punktów opieki zdrowotnej w Europie, pomimo pojawienia się cennych innowacji w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu tej choroby. Przełom w leczeniu raka płuca jest możliwy dzięki poznaniu biologii tego nowotworu, zastosowaniu diagnostyki molekularnej oraz terapiom celowanym i immunoterapii. Problemem i palącym wyzwaniem pozostaje dostęp do tych innowacji w praktyce oraz przestrzeganie standardów klinicznych - wskazuje Fundacja TO SIĘ LECZY w najnowszym raporcie „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”[1], który powstał we współpracy z Polską Grupą Raka Płuca.

Aż dwie terapie na niedrobnokomórkowego raka płuca znalazły się w pierwszej piątce listy priorytetów refundacyjnych na rok 2022

Obecność w pierwszej piątce listy TOP 10 ONKO aż dwóch terapii dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca we wczesnym stadium zaawansowania stosowanych w ramach leczenia radykalnego pokazuje, że wreszcie podejście do leczenia raka płuca zaczyna się zmieniać. – Mówimy już nie tylko o zwiększeniu wskaźnika przeżyć 5-letnich wśród pacjentów, ale także o możliwości ich wyleczenia – mówi Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. To przełom, na który czekaliśmy wiele lat. Nie bez przyczyny wczesne leczenie raka płuca i nierozerwalnie związana z nim diagnostyka to jeden z głównych filarów naszej kampanii „Hamuj Raka! Daj Szansę Płucom!”.

Pacjenci z rakiem płuca ocenili opiekę onkologiczną w Polsce - sytuacja wymaga poprawy

Wyniki badania ankietowego przezprowadzonego przez Fundację, na podstawie której powstał raport, odzwierciedlają realny obraz opieki onkologicznej nad pacjentami z rakiem płuca w Polsce. Można powiedzieć, że wręcz drastycznie obnażyły wszystkie słabe punkty ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej tej grupy chorych. Nie ulega wątpliwości, iż należy jak najszybciej znaleźć odpowiednie rozwiązania, aby pacjenci mogli być odpowiednio diagnozowani, a następnie optymalnie leczeni według aktualnej wiedzy medycznej. Rak nie poczeka, dlatego tak bardzo liczy się czas. Wielu pacjentów odeszło nie doczekawszy leczenia. Dlatego też musimy zrobić wszystko, aby poprawić sytuację pacjentów z rakiem płuca w Polsce. - podkreśla Aleksandra Wilk, Koordynator Sekcji Raka Płuca, Fundacji TO SIĘ LECZY.

Polscy pacjenci nadal bez leczenia zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego

12 lat – aż tyle zajęło wynalezienie nowej znacznie skuteczniejszej strategii leczenia zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego (HCC). Terapia skojarzona z zastosowaniem dobrze znanych i z powodzeniem stosowanych w innych wskazaniach leków: bewacyzumabu i atezolizumabu uznana została za terapię przełomową. Po raz pierwszy w historii zaobserwowano u prawie 10% pacjentów całkowitą remisję nowotworu, a u pozostałych nastąpiło wydłużenie czasu przeżycia. Co rzadko się zdarza, Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej przyznało nowej terapii maksymalną liczbę punktów – 5 w skali NCBS, co oznacza, że powinna być niezwłocznie dostępna dla pacjentów.

Aleksandra Wilk: Zbyt wielu pacjentów z rakiem płuca nie korzysta z innowacyjnego, refundowanego leczenia przez braki w diagnostyce

Aby mieć wdrożone skuteczne leczenie, trzeba mieć najpierw postawione właściwe, dokładne rozpoznanie, a z tym mamy nadal w Polsce problem - zarówno jeśli chodzi o dostęp do badań molekularnych, jak i zbyt długi czas oczekiwania na badania oraz wyniki. Pacjenci, którzy do nas trafiają szukając pomocy, są diagnozowani nawet do 4 miesięcy. Niestety bardzo często diagnostyki nie przyspiesza też posiadanie karty DILO. Zdarzają się takie przypadki, że pacjent nie doczekuje pogłębionej diagnostyki i rozpoczęcia właściwego leczenia. To pokazuje jak agresywny bywa ten nowotwór, i że diagnostyka powinna być maksymalnie przyspieszona i jednoczasowa. - podkreśla Aleksandra Wilk, koordynatorką Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy, założycielką grupy wsparcia dla pacjentów Rak Płuca.To Się Leczy.

3/4 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca jest leczonych niezgodnie ze standardami międzynarodowymi i polskimi – apelują eksperci

7 na 10 chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego, raka płuca (NDRP) w III stopniu klinicznego zaawansowania, jest leczonych niezgodnie z polskimi i międzynarodowymi wytycznymi. Brak zastosowania standardów terapeutycznych przez lekarzy, czyli jednoczasowej radiochemioterapii, zamyka  pacjentom drogę do leczenia konsolidującego immunoterapią, która jest w Polsce refundowana i która w istotnym stopniu wydłuża przeżycie chorych.

Pacjenci z nieoperacyjnym zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry nadal bez leczenia

Rok po pozytywnej rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nadal na liście leków refundowanych od 1 września nie ma jedynego leku, który mógłby pomóc pacjentom z nieoperacyjnym zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry.

Lista leków refundowanych obowiązująca od września 2021

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który będzie obowiązywał od 1 września 2021 r. Do refundacji trafiły m.in. terapia CAR-T, immunoterapia niwolumabem i ipilimumabem w leczeniu czerniaka, złagodzono także kryteria włączenia pacjentów do programu leczenia hipercholesterolemii rodzinnej.