Artykuły powiązane z hasłem

#hospitalizacje

4 wyników

Polska specyfika niewydolności serca: zapobiegać i leczyć skuteczniej

Niewydolność serca diagnozowana jest w Polsce w bardziej zaawansowanych stadiach niż w innych rozwiniętych krajach Europy. Polska ma także najwyższy wśród krajów OECD wskaźnik hospitalizacji związanych z tym schorzeniem. W naszym kraju udoskonalenia wymaga profilaktyka pierwotna i wtórna oraz etap następujący po terapii stanów ostrych, czyli leczenie przewlekłe. Nie ma wątpliwości, że warto i można stan opieki kardiologicznej w Polsce efektywnie zmieniać. To możliwe często przy już dostępnych zasobach i wiedzy – mówi dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Badanie AMULET: Nowy model teleopieki pozwala na redukcję hospitalizacji w niewydolności serca o 38 proc.

Wyniki badania AMULET[1], opublikowane na łamach European Journal of Heart Failure potwierdzają, że model teleopieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie, zmniejsza ryzyko pierwszej nieplanowej hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca w obserwacji 12-sto miesięcznej o 38 proc. oraz wszystkich nieplanowych hospitalizacji z powodu tej choroby o 36 proc. Randomizowane, prospektywne i kontrolowane badanie kliniczne zostało przeprowadzone przez zespół dziewięciu ośrodków kardiologicznych pod przewodnictwem Wojskowego Instytutu Medycznego. Zdaniem prof. Pawła Krzesińskiego z WIM liczba beneficjentów modelu AMULET to w Polsce setki tysięcy pacjentów z niewydolnością serca.

Innowacyjne terapie pozwalają na ograniczenie hospitalizacji chorych i zmniejszenia ryzyka zakażenia Covid-19

Zapewnienie bezpiecznego leczenia pacjentom niesamodzielnym i przewlekle chorym powinno stać się priorytetem podczas nadchodzącej, kolejnej fali COVID-19. Unikanie zbędnych hospitalizacji chorego oraz długotrwałej ekspozycji na wirusa może zapobiec wzrostowi liczby zakażeń. Dlatego należy zwrócić uwagę na rozwiązania innowacyjne, jakim jest np. podskórna forma podania niektórych leków.

Hospitalizacja jako nawracający problem pacjenta z niewydolnością serca - element piąty

Wskaźniki hospitalizacji z powodu niewydolności serca w Polsce należą do najwyższych na świecie. Mimo postępu w leczeniu niewydolności serca wciąż odnotowuje się 2-krotnie wyższą średnią liczbę hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców od średniej wyliczonej dla 37 krajów organizacji OECD. W piątym dniu Tygodnia Niewydolności Serca polecamy artykuł prof. Małgorzaty Lelonek z Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.