Artykuły powiązane z hasłem

#ekspertyza

2 wyników

Jak zoptymalizować ścieżkę pacjenta onkologicznego od diagnozy do wdrożenia leczenia – na przykładzie raka płuca

W Polsce szacuje się, że prawie 50 procent pacjentów trafiło lub trafi na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty później niż powinno. Z tego powodu, liczba zgonów w następstwie chorób nowotworowych może wzrosnąć nawet o 20 proc. Rak płuca jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym i pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Tylko około 13,5 proc. polskich chorych na raka płuca, przeżywa 5 lat od rozpoznania.

KIDL: po raz kolejny przestrzega przed zdalną autoryzacją badań laboratoryjnych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje do resortu zdrowia i przedstawia ekspertyzę w przedmiocie (nie)dopuszczalności wykonywania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej i zasad wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego sporządzoną na wniosek Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w związku z czasowym dopuszczeniem możliwości wykonywania tzw. zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 464).