Artykuły powiązane z hasłem

#aborcja

3 wyników

Standardy postępowania w przypadku terminacji ciąży wymagają zaktualizowania

Należy poprawić rekomendacje dla ginekologów, czyli aktualny sposób postępowania lekarza wobec pacjentki, zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - wskazuje Prawo.pl. Jak informuje serwis, w obecnym brzmieniu liczące niecałe sześć stron rekomendacje są niezgodne z prawem, np. przymuszają do leczenia psychiatrycznego pacjentki, które chcą przerwać ciążę z uwagi na zdrowie psychiczne.

Prezydent Andrzwej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej

Prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z ekspertami, lekarzami i prawnikami złożył do Sejmu w dniu 30 października projekt  zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Uwzględniający wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne przeciwne zniesieniu legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zniesienia legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży w przypadku gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.