Artykuły powiązane z hasłem

#TomaszLatos

3 wyników

Choroby rzadkie priorytetem Ministra Zdrowia

Światowy Dzień Chorób Rzadkich, który przypada na ostatni dzień lutego, to najważniejsze święto pacjentów z chorobami rzadkimi. W tym roku, dodatkowym powodem do zadowolenia stał się fakt  ogłoszenia, długo oczekiwanego - Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Liczba chorych na rzadkie schorzenia w Polsce wynosi 2,5 - 3 mln, w UE - 27 mln. Na większość chorób rzadkich wciąż nie ma lekarstwa. Jest szansa na dostęp refundacyjny do nowych terapii lekowych, czemu przyglądali się uczestnicy czwartego spotkania Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu.

Powołanie podkomisji do rozpatrzenia ustawy o Funduszu Medycznym szansą na niezbędny dialog

Koalicja Izb Handlowych, skupiająca pięć międzynarodowych organizacji gospodarczych, pozytywnie odnosi się do decyzji sejmowej Komisji Zdrowia o powołaniu podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Zdaniem Koalicji jest to szansa na rzetelny dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych stron oraz wypracowanie rozwiązań korzystnych przede wszystkim dla pacjentów.

Koalicja Izb Handlowych i Gospodarczych przedstawia stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym

W piśmie skierowanym do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa przedstawiciele: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej zwrócili uwagę, że inicjatywa leżąca u podstaw projektu jest bezsprzecznie potrzebna, jednak jej szczegółowe zapisy powinny być konsultowane ze stroną społeczną. Koalicja przedstawiła także swoje postulaty odnośnie do proponowanych zmian w projekcie ustawy.