Artykuły powiązane z hasłem

#TomaszHryniewiecki

5 wyników

I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK oraz II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych

Wady zastawkowe i niewydolność serca to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W dniach 13-14 stycznia 2023 roku, w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK oraz II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia ma poprawić sytuację pacjentów kardiologicznych w Polsce

Choroby układu krążenia, czyli serca i naczyń, są główną przyczyną zgonów w Polsce. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być Narodowy Program Chorób Układu Krążenia - który czeka na wpis do prac rządu. Działania skoncentrowano na pięciu obszarach: inwestycji w pacjenta, inwestycji w kadry, inwestycji w edukację, profilaktykę i styl życia, inwestycji w naukę i innowację, inwestycji w system opieki kardiologicznej" – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Prof. Tomasz Hryniewiecki nowym Konsultantem Krajowym ds. Kardiologii

We wtorek 8 lutego 2022 roku Minister Zdrowia powołał na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, dotychczasowego dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Na początku lutego z pełnienia tej funkcji zrezygnował prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak.

Minister Zdrowia powołał pełnomocnika ds. Programu Chorób Układu Krążenia

Jednym z najistotniejszych zadań Ministerstwa Zdrowia w najbliższych miesiącach po 5 fali będzie nadrobienie zaległości zdrowotnych, szczególnie w zakresie onkologii i chorób układu krążenia. Minister zdrowia powołał właśnie pełnomocnika Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Został nim prof. Tomasz Hryniewiecki. Staowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii obejmie prof. Łukasz Szumowski.

Minister Zdrowia powołał Radę ds. Kardiologii

W poniedziałek 10 maja 2021 r. została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Zdrowia podpisał też rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.