Artykuły powiązane z hasłem

#PTP

4 wyników

Prof. Andrzej Marszałek: O poprawę jakości badań patomorfologicznych walczymy od ponad 20 lat

Badania patomorfologiczne do tej pory były wrzucana do „jednego worka” z innymi procedurami, często w ramach ryczałtu. Dlatego wiele szpitali cięło koszty i zlecało wykonanie badań po minimalnych kosztach, co odbijało się na ich jakości. Nowy system finansowania i akredytacji ma zapewnić pełne rozpoznanie, to aby każdy pacjent miał wykonane badania w tym samym standardzie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Skróci się czas wykonywania badania, pozwoli na uzyskanie „od razu” pełnego rozpoznania patomorfologicznego, podniesie jakość badań, a także umożliwi pracę lekarzom patomorfologom w jednostce odpowiednio wyposażonej i z odpowiednim zapleczem technologicznym. - przekonuje prof. Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. 

Zdrowie psychiczne w dobie pandemii - prawie co czwarty Polak (23,4 proc.) zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem psychicznym

Pandemia zmieniła nasz świat w sposób gwałtowny. Towarzyszy nam niepokój o zdrowie własne, bliskich, ale także o przyszłość. Źródłem stresu jest sam proces adaptacji do nowej i trudnej sytuacji. Do tego dochodzi konieczność izolacji społecznej, niepewność o przyszłość i zbliżający się kryzys gospodarczy. Specjaliści alarmują, że te okoliczności wpłyną na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne, a osoby chore mogą natomiast doświadczać zaostrzenia przebiegu choroby.

Objawy negatywne schizofrenii - kluczowa rola farmakoterapii

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych w obszarze zdrowia psychicznego, wymagająca kompleksowej i nowoczesnej terapii zarówno farmakologicznej, jak i psychologicznej.  Objawy negatywne tego schorzenia, m.in. utrata zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, zmniejszenie motywacji do działania, czy obniżenie energii życiowej, wykluczają chorego z życia społecznego na wszystkich płaszczyznach, a ich zwalczanie stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w psychiatrii.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne przeciwne zniesieniu legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zniesienia legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży w przypadku gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.