Artykuły powiązane z hasłem

#PTA

6 wyników

Światowy Tydzień Alergii - wydolność płuc decyduje o długości naszego życia!

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Tygodnia Alergii jest astma. To jedna z najczęściej rozpoznawanych przewlekłych chorób płuc, niestety bagatelizowana i mierząca się z brakiem zoptymalizowanej opieki zdrowotnej. Astma powoduje gwałtowną utratę czynności płuc, co bezpośrednio koreluje z długością naszego życia. Klinicyści biją na alarm, bo każda utrata czynności płuc o 10 proc. zwiększa ryzyko zgonu - z jakiejkolwiek innej przyczyny – o 30 proc.

Ratować czy czekać? Jak powinien postąpić nauczyciel w przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy u dziecka? - zalecenia PTA

Dotychczas nie ma regulacji prawnej jasno określającej jak powinien zachować się pracownik szkoły czy przedszkola w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka, znajdującego się na terenie placówki oświatowej. Temat jest złożony i dyskusyjny. Niestety jedno jest pewne. W takich sytuacjach czas odgrywa niebagatelną rolę, bo od szybkości podania leku (adrenalina – wstrząs anafilaktyczny, salbutamol – astma) zależy życie dziecka. Polskie Towarzystwo Alergologiczne na prośbę Ministerstwa Zdrowia opracowało zalecenia pokazujące schematy postępowania osoby dorosłej znajdującej się w najbliższym otoczeniu chorego dziecka oraz wymogi dot. wyposażenia placówek w leki ratujące życie.

Nowy model organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem z astmą

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy wraz z autorami raportu pt. Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej, przedstawili rekomendacje systemowych zmian służące poprawie jakości opieki nad pacjentami z astmą.

Bądź świadomy! Bądź przygotowany! Anafilaksja tematem przewodnim tegorocznego Światowego Tygodnia Alergii

Światowa Organizacja Alergii (WAO) co roku poświęca jeden tydzień wybranemu zagadnieniu, które wymaga zwiększenia świadomości zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. W tym roku, w dniach 13 – 19 czerwca, wszystkie działania edukacyjne i komunikacyjne będą poświęcone anafilaksji. Szacuje się, że w naszym kraju rocznie na skutek wstrząsu anafilaktycznego umiera ok. 100 osób, a zwiększone ryzyko jego wystąpienia, ze względu na trudności diagnostyczne oraz terapeutyczne, występuje wśród dzieci.

Nowa szansa na efektywne leczenie astmy ciężkiej

Chorzy na astmę w Polsce mają zapewniony dostęp do wielu nowoczesnych terapii. Jednak potrzeby niektórych grup pacjentów, szczególnie z astmą ciężką, pozostają nadal nie w pełni zaspokojone. Czy i w jaki sposób można leczyć ich efektywniej? Pierwsza wziewna terapia trójskładnikowa zarejestrowana do leczenia astmy ciężkiej właśnie uzyskała pozytywną opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Walczyć o oddech - wytrzymać ból

Ogromny ból i strach przed śmiercią wskutek uduszenia, to codzienność pacjentów chorujących na rzadką chorobę - dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (hereditary angioedema, HAE). Choroba objawia się niebezpiecznymi i niezwykle bolesnymi obrzękami w obrębie m.in. dróg oddechowych czy okolicy żołądka. Właśnie rusza kampania edukacyjna „HAE. Walczyć o oddech, wytrzymać ból”, która ma zwrócić uwagę na problemy osób zmagających się z tą rzadką chorobą.