Artykuły powiązane z hasłem

#NIPIP

12 wyników

Deklaracja Gdańska 2024 w sprawie wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność, jakość i efektywność systemu opieki zdrowia trafiła do Ministra Zdrowia

Deklaracja Gdańska 2024 wzywa do podjęcia prac legislacyjnych , które umożliwią pełne i efektywne wykorzystanie nowych kompetencji, samodzielnych ról zawodowych, umożliwiających zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizacji systemu opieki zdrowotnej.

Pacjenci chcą zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego za zdarzenia niepożądane

Rada Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym ds. zdrowia poparła postulaty Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zawarte w stanowisku z 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego.

Opiekę pielęgniarki POZ i położnej POZ utraci ponad 7,5 mln. pacjentów!

Już z końcem tego roku, tj. z  dniem 31 grudnia 2024 r. stracą ważność deklaracje złożone do pielęgniarki POZ (Podstawowej Opieki Zdrwotnej), położnej POZ, lekarza POZ, którzy nie stworzyli zespołu POZ! - alarmuje Naczlena Izba Pielęgniarek i Położnych.Dojdzie do tego na podstawie przepisów przejściowych w art. 33 i 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Samorząd pielęgniarek i położnych za obywatelskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęło stanowisko popierające nowelizację obywatelskiego projektu ustawy o  zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zmiana prawa o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych to warunek przyciągnięcia młodych osób do zawodu

Pod względem liczby pielęgniarek przypadających na 1000 mieszkańców Polska jest w ogonie Europy. Do wykonywania tego zawodu zniechęcają m.in. niskie zarobki, trudne warunki pracy i choroby zawodowe. Średnia wieku pielęgniarek i położnych jest wysoka, a młode osoby niechętnie podejmują pracę w szpitalach, wybierając prywatne placówki. Dodatkowo w połowie ubiegłego roku chaos wprowadziła ustawa o wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, znacznie różnicując zarobki w tej grupie zawodowej. Po roku walki Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych udało się doprowadzić do stworzenia projektu jej nowelizacji, która ma uporządkować sytuację. Pod koniec lipca Sejm odesłał ją do prac w komisjach.
 

Większe kwalifikacje pielęgniarek i położnych to poprawa bezpieczeństwa polskich pacjentów. Trwa cykl szkoleń dla pielęgniarek

Kolejne spotkanie w cyklu konferencji „Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” - Konferencja Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych województwa zachodniopomorskiego odbędzie się 30 marca w hotelu Radisson Blu w Szczecinie przy pl. Rodła 10.

Polski system opieki zdrowotnej liczy na pielęgniarki z Ukrainy. W Ministerstwie Zdrowia na rozpatrzenie czeka 500 wniosków o uznanie prawa do wykonywania zawodu

Narastający od lat niedobór kadr jest jedną z największych bolączek polskiego systemu zdrowotnego. Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby pielęgniarek i położnych. Dlatego dla tych, które przyjechały z Ukrainy i mają kwalifikacje zawodowe, z pewnością nie zabraknie pracy. Przyjęta dwa tygodnie temu specustawa umożliwiła przyznawanie im prawa do wykonywania zawodu w Polsce w ramach szybkiej ścieżki, skróconej do minimum formalności. – W tej chwili w Ministerstwie Zdrowia czeka około 400–500 kompletów dokumentów do rozpatrzenia w ramach tej szybkiej ścieżki – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czy zabraknie pielęgniarek w opiece długoterminowej?

W Polsce liczba pracowników medycznych na tysiąc mieszkańców jest znacznie niższa niż w innych krajach UE, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Prognozy na kolejne lata także są alarmujące. Średnia wieku pielęgniarek to 53 lata, a według szacunków w 2030 roku będzie to 60 lat. Co roku na emeryturę odchodzi znacznie więcej osób, niż wchodzi do zawodu. W ocenie Marioli Łodzińskiej, wiceprezeski Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, deficyt kadr jest szczególnie istotny w opiece długoterminowej. Wpływają na to m.in. zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia, które zmieniły się w czasie pandemii. 

Samorządy medyczne za obowiązkiem szczepień pracowników ochrony zdrowia

Przedstawiciele samorządów medycznych w wydanym we wtorek stanowisku opowiedzieli się  za obowiązkiem szczepień dla pracowników medycznych. Samorządy Zawodów Medycznych stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnieć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym.

Czy zabraknie pielęgniarek w Polsce? - NIPIP przedstawia najnowszy raport nt. sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Raport wskazuje strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa. Prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293.

Pielęgniarstwo - profesja o wielu twarzach

W ramach programu Akademia Opieki Długoterminowej, największego w Polsce cyklu szkoleń skierowanych do pielęgniarek opieki długoterminowej, powstała wyjątkowa wystawa prezentująca historie osób wykonujących ten zawód. Będzie ją można zobaczyć w dniach 25-30 września w Hali Głównej Dworca Centralnego w Warszawie. Jak wygląda codzienność tych, którzy ukończyli pielęgniarstwo ze specjalizacją z opieki długoterminowej?

NRPiP apeluje do pielęgniarek i położnych o edukację społeczeństwa nt. szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opublikowała apel z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do pielęgniarek i położnych.