Artykuły powiązane z hasłem

#MarianZembala

3 wyników

Mija 37 lat od pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce

5 listopada 1985 roku, wbrew dezaprobacie środowiska medycznego, w obliczu niezliczonych przeszkód, prof. Zbigniew Religa wraz z prof. Andrzejem Bochenkiem i prof. Marianem Zembalą przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Był to wielki sukces i przełom medycyny. Ten wyjątkowy dzień wspomina prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, który obecnie jest konsultantem ds. kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland.

Zmarł wybitny kardiochirurg prof. Marian Zembala - wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Z głębokim żalem żegnamy prof. Mariana Zembalę, wybitnego kardiochirurga, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, byłego ministra zdrowia. Profesor zmarł w sobotę, 19 marca 2022 roku.

Minister Zdrowia powołał Radę ds. Kardiologii

W poniedziałek 10 maja 2021 r. została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Zdrowia podpisał też rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.