Artykuły powiązane z hasłem

#KoalicjanaPomocNiesamodzielmnym

1 wyników

Pielęgniarki i pielęgniarze z Ukrainy mogą wesprzeć opiekę długoterminową w Polsce

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" apeluje do rządzących o wykorzystanie potencjału obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed działaniami wojennymi w celu dokształcenia ich (na kierunku opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną) lub bezpośredniego zatrudnienia (pielęgniarki i pielęgniarze) w sektorze opieki długoterminowej.