Udostępnienie podskórnych form podania leków może zrewolucjonizować leczenie i jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. To o tyle istotne, że SM jest chorobą młodych ludzi, aktywnych zawodowo i społecznie, często kobiet, które mają plany macierzyńskie. W tym kontekście istotne jest nie tylko szybkie włączenie leczenia, w tym dobór odpowiedniej terapii w zależności od przebiegu choroby i jej intensywności, ale też zwiększanie dostępności nowych, wygodniejszych form podawania leków.
2023-03-24 14:59

Drętwienie lub mrowienie rąk i nóg? Przyczyną może być niedobór witamin z grupy B

Witaminy z grupy B mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedobór tych witamin może wpływać na wiele różnych funkcji organizmu, m.in na działanie nerwów, funkcjonowanie układu odpornościowego, układu krążenia, skóry. Brak witamin z grupy B może powodować również nudności, wymioty, depresję i niedokrwistość[1]. Wiele procesów zachodzących w organizmie, takich jak funkcje neurologiczne, wytwarzanie czerwonych krwinek i synteza DNA, wymagają optymalnego poziomu tych witamin.
2023-03-24 13:04

Nowoczesne laboratorium to kompetentne kadry i innowacyjne technologie

Chociaż współczesna diagnostyka laboratoryjna jest w dużej mierze oparta o innowacyjne rozwiązania technologiczne, nie może być mowy o najwyższych standardach procedur diagnostycznych bez wykwalifikowanej kadry. Rola diagnosty laboratoryjnego sprowadza się obecnie do zarządzania procesem diagnostycznym i ewentualnymi niezgodnościami w jego obrębie. Duży nacisk kładzie się na stały rozwój kompetencji i poszerzanie wiedzy: klinicznej, technicznej oraz logistycznej – podkreśla Karina Duraj, kierownik laboratorium centralnego sieci badaj.to.
2023-03-24 12:52

Profilaktyka, diagnostyka i nowoczesne leczenie – polskie pacjentki nie muszą umierać na raka trzonu macicy

Zwrócenie większej uwagi na profilaktykę, wdrożenie wytycznych polskich ekspertów w zakresie diagnostyki i leczenia oraz dostęp do nowoczesnych terapii – to zdaniem uczestniczek debaty „Rak trzonu macicy - epidemiologia i organizacja leczenia” zorganizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach konferencji „Zdrowie Kobiety ‘2023” sposoby na poprawę sytuacji polskich pacjentek z rakiem trzonu macicy. Statystyki raka endometrium w Polsce są alarmujące, co wskazuję na potrzebę podjęcia pilnych działań w tym obszarze.
2023-03-24 11:55

Koalicja dla wcześniaka od 10 lat wspiera wcześniaki w Polsce

10 lat temu o wcześniakach i zagrożeniach, z którymi muszą mierzyć się od pierwszych dni życia mówiło się wtedy zbyt mało. Celem Koalicji dla wcześniaka było proponowanie rozwiązań usprawniających system opieki zdrowotnej nad wcześniakami, a także edukacja rodziców wcześniaków i całego społeczeństwa na temat potrzeb i problemów tej szczególnej grupy dzieci. Od tego czasu wiele się zmieniło, a większość celów Koalicji została zrealizowana. Powstał program koordynowanej opieki nad wcześniakami KORD, rozszerzono program profilaktyki zakażeń wirusem RS, powstało Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków. Koalicja stała się Fundacją, dołączyła do Europejskiej Fundacji na Rzecz Noworodków, Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i zamierza wspierać rodziców wcześniaków przez kolejne lata.
2023-03-24 11:37

WCCI Warsaw, czyli silna struktura sercowo-naczyniowa

W dniach 19-21.04.2023 r. odbędą się 27. warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR. W tworzeniu programu tych najstarszych i jednych z najbardziej prestiżowych warsztatów kardiologicznych w Europie udział biorą przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Klub 30 PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.
2023-03-24 09:10

Jak wspierać zdrowie kobiet? Znamy laureatów III edycji konkursu „Grant na zdrowie”

Laureatami tegorocznego konkursu „Grant na zdrowie” są Stowarzyszenie „Nasz bocian” oraz Fundacja „Różowa skrzyneczka”. Nagrodzone projekty adresują istotne choć często pomijane w dyskusji społecznej problemy związane ze zdrowiem kobiet: zdrowie reprodukcyjne oraz wykluczenie menstruacyjne istniejące w Polsce.
2023-03-24 09:02

Wydatki na zdrowie w 2023 roku finansowane z rezerw - na przyszły rok brakuje ponad 15 mld. zł

– Mimo zmniejszonych dochodów i dodatkowych obowiązków, NFZ zrealizuje swój pierwotny plan wydatkowy z naddatkiem, za sprawą uruchomienia środków z funduszu zapasowego na pokrycie straty, która ma sięgnąć 10,6 mld zł – analizuje Łukasz Kozłowski. – Biorąc pod uwagę planowany transfer 5,5 mld zł z funduszu zapasowego do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz fakt iż na początku bieżącego roku stan funduszu wynosił 16 mld zł, można spodziewać się, że do końca 2023 r. fundusz zapasowy NFZ zostanie niemal w całości wyczerpany.
2023-03-23 11:50

Trwa nabór przedstawicieli pacjentów do bazy ekspertów Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych

Zgodnie z ustawą w sytuacji, gdy w skład zespołu opiniującego NKB, nie będzie wchodził przedstawiciel pacjentów (np. potencjalny uczestnik badania klinicznego czy też przedstawiciel organizacji pacjentów) przewodniczący zespołu opiniującego Naczelnej Komisji Bioetycznej zasięgnie opinii co najmniej jednego z przedstawicieli pacjentów.
2023-03-23 10:59

Przetoki okołoodbytnicze – najbardziej dotkliwe powikłanie choroby Leśniowskiego-Crohna

Silny, nie dający się uśmierzyć ból, sącząca się wydzielina, brudząca ubranie i podrażniająca skórę na pośladkach oraz zaburzenia funkcji zwieraczy. To bardzo uciążliwe i jednocześnie krępujące objawy, towarzyszące przetokom okołoodbytniczym, które są jednym z powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna, a niekiedy pierwszą jej manifestacją. O przetokach mówi się niewiele, bo jest to temat wstydliwy, stąd społeczna świadomość istnienia takiego schorzenia jest niewielka. Tymczasem przetoki dotyczą zazwyczaj osób młodych – często, dopiero wkraczających w dorosłość, dwudziestokilkulatków.
2023-03-23 09:48

Zadbaj o dobrą kondycję na wiosnę - sprawdź porady ekspertów w zakresie zdrowia

Początek wiosny to dobry moment, by popracować nad naszą codzienną rutyną i wprowadzić do niej więcej zdrowych elementów – coraz wyższe temperatury sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu, a sezon na świeże warzywa i owoce pozwala w zdrowy sposób urozmaicić dietę. W ramach wiosennych porządków warto też przyjrzeć się swoim nawykom. Jak zadbać o nasz organizm, by długo cieszyć się jego kondycją, na co zwracać uwagę, czego unikać, a także z jakich programów profilaktycznych możemy skorzystać bezpłatnie, mówili specjaliści Klubu Pacjenta w Bielsku-Białej, w tym m.in. prof. Andrzej Bochenek.
2023-03-23 09:20

Porozumienie pomiędzy HERA, ECDC oraz EMA dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze ochrony zdrowia

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (ang. Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), a także HERA i Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) uzgodniły wzmocnienie współpracy i koordynację swoich prac w zakresie gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych, przy wdrażaniu środków zaradczych.
2023-03-23 08:53