Artykuły powiązane z hasłem

#ministerstwozdrowia

128 wyników

Kardiolodzy z ŚCCS wnioskują do Ministra Zdrowia o nadanie Centrum imienia prof. Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi

Grupa kardiologów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu złożyła wniosek skierowany do ministra zdrowia. W piśmie zespół kardiologów zabrzańskiego szpitala zwrócił się do Łukasza Szumowskiego z prośbą o wdrożenie procedur nadania ŚCCS imienia Profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi. W uzasadnieniu lekarze powołali się na wybitne osiągnięcia nestorów kardiologii i ich przełomowe osiągnięcia w rozwoju śląskiego ośrodka.

Czas na skuteczne leczenie hipercholesterolemii - apelują pacjenci, klinicyści oraz parlamentarzyści

Od kilku lat trwają wysiłki o zapewnienie polskim pacjentom dostępności do nowoczesnych metod leczenia chorób sercowo-naczyniowych za pomocą inhibitorów PCSK9, które obniżają poziom cholesterolu LDL. Program lekowy, który funkcjonuje od ponad roku jest niestety bardzo ograniczony i dedykowany wyłącznie chorym na hipercholesterolemię rodzinną, nie zabezpieczono też opcji terapeutycznej dla chorych po zawale. O komentarz w sprawie tej sytuacji i interpelacji przekazanej do resortu zdrowia przez szerokie grono parlamentarzystów poprosiliśmy prof. hab. dr n. med. Macieja Banacha, Prezesa Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Szymona Chrostowskiego, lidera koalicji Serce dla Kardiologii.

ProteGO Safe aplikacja mobilna dostępna w pełnej funkcjonalności

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło aplikację ProteGO Safe w docelowym kształcie do pobrania z Google Play (w najbliższych dniach z APP Store). Aplikacja ma pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Użytkownik może wykonać test oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, a także prowadzić „dziennik zdrowia”, który ma pomóc w rozpoznaniu niepokojących objawów.

I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego KSO

I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej odbędzie się w dniu 17 czerwca b.r. w Ministerstwie Zdrowia oraz w formie zdalnej.

Raport: Badanie przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów wydał raport z badania przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Bezpieczeństwo pacjentów to fundament zrównoważonego rozwoju Polski

Utrzymanie dotychczasowego kursu i ustanowienie zdrowia priorytetową dziedziną administracji rządowej jest konieczne. Zabezpieczenie potrzeb pacjentów jest niezbędne do walki z obecnym kryzysem zdrowotno-gospodarczym oraz fundamentem zrównoważonego rozwoju Polski w warunkach „nowej normalności”. - komentuje Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników – nowe uprawienia dla lekarzy medycyny pracy

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich.

Minister Zdrowia apeluje do pacjentów onkologicznych

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, apeluje do obywateli i pacjentów onkologicznych o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego.

 

Rośnie liczba zakażonych górników na Śląsku

Cały czas wzrasta liczba potwierdzonych zachorowań wsród górników kopalni na Śląsku. Od kilku dni górnicy są poddawani testom na obecność koronawirusa, niezaleźnie od manifestowanych objawów.

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Dziś (10 maja) obchodzimy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Jego objawami są trudności w mówieniu, wykrzywiona twarz, paraliż lub drętwienie kończyn (zwłaszcza tylko po jednej stronie ciała), osłabione czucie, zaburzenia widzenia czy zawroty głowy. Udar jest też najczęstszą przyczyną inwalidztwa ludzi po 40. roku życia.

Opaski życia od PZU pomogą w walce z koronawirusem

Innowacyjne na światową skalę rozwiązanie pomoże w opiece nad zakażonymi koronawirusem. PZU, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przekaże szpitalom prawie tysiąc tzw. opasek życia, które monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia.

Zmiany w standardzie organizacyjnym opieki w izolatoriach

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.