Artykuły powiązane z hasłem

#Jadwiganessler

7 wyników

Najpilniejsze potrzeby w leczeniu niewydolność serca

W terapii niewydolności serca w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił prawdziwy przełom. Dostępne są leki, które zmieniają przebieg choroby i znacząco poprawiają rokowania pacjenta. Niestety nadal nie są one w Polsce refundowane. O najpilniejszych potrzebach w zakresie leczenia i kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Jadwigą Nessler, Kierownikiem Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Collegium Medicum UJ, członkiem Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Asocjacja Niewydolności Serca PTK ogłosiła opinię w sprawie stosowania dapagliflozyny u pacjentów z niewydolnością serca

W dokumencie opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Kardiologia Polska” przedstawiono nowe zalecenia dotyczące zastosowania dapagliflozyny u pacjentów z niewydolnością serca. W opinii ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zastosowanie dapagliflozyny to kamień milowy: poprawia rokowanie i jakość życia pacjentów oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby hospitalizacji chorych z powodu niewydolności serca. Dapagliflozyna to jedyny z przebadanych inhibitorów SGLT-2, który dodany do optymalnej terapii wykazał redukcję śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca.

Prof. Jadwiga Nessler: innowacyjne terapie zmieniają oblicze niewydolności serca

O przełomie w leczeniu niewydolności serca i najnowszych wytycznych oraz zaleceniach klinicznych odnośnie terapii rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Jadwigą Nessler, Kierownikiem Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Collegium Medicum UJ. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Tydzień Świadomości Niewydolności Serca powinien trwać cały rok!

Za nami tegoroczny Tydzień Świadomości Niewydolności Serca. Jego przesłanie jest i będzie jednak nadal aktualne. Im większa świadomość społeczeństwa na temat prewencji, objawów, postępowania w leczeniu, monitorowaniu i kontroli niewydolności serca, tym większa szansa na zmniejszenie skali zjawiska i jego negatywnych skutków, w tym przedwczesnych zgonów, częstych hospitalizacji i niskiej jakości życia, która wyklucza z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego.

Kontrola terapii i rehabilitacja jako opieka kompleksowa niewydolności serca - element szósty

W szóstym dniu Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca o skutecznej kontroli terapii niewydolności serca oraz zaleceniach dotyczących rehabilitacji pacjentów pisze prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności Serca i opieki paliatywnej.

PTK: Nowoczesne leczenie niewydolności serca to już nie opcja - to pilna konieczność!

Hospitalizacje pochłaniają nawet 95 procent budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanego niewydolności serca. To ogromne środki, których część można zaoszczędzić poprzez inwestycje w skuteczne terapie, ograniczające częstość hospitalizacji chorych. Zaoszczędzone pieniądze można reinwestować w programy edukacyjne, profilaktyczne i doskonalenie organizacji opieki zdrowotnej oraz wdrażanie nowych wysoce skutecznych metod leczenia.

Prof. Jadwiga Nessler: KONS wyprzedził COVID-19

Epidemia w dobie pandemii to scenariusz więcej niż prawdopodobny. Skala niewydolności serca przyrasta dramatycznie, a w jej terapii nic nie będzie takie samo, jak przed pandemią COVID-19. Koronawirus wymusił wdrożenie pewnych rozwiązań programu KONS. Najwyższy czas na implementację całej strategii – mówi prof. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum UJ.